ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Amenajare atelier mestesugarit si laboratoare fizica-chimie-biologie

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Culturala ,, Cosaul’’ , Budesti

Rezumatul proiectului:

Proiectul ,,Amenajare atelier mestesugarit si laboratoare fizica-chimie-biologie'' urmareste pastrarea traditiei si transmiterea acesteia generatiei noi, dar si posibilitatea experimentarii fenomenelor ce tin de domeniul fizicii, chimiei si biologiei, iar în prezent este necesară achiziționarea de aparatură și mobilier pentru amenajarea acestor două laboratoare școlare. Principalul obiectiv al proiectului este păstrarea identității culturale a maramureșenilor care trăiesc în Budești și dezvoltarea comunității prin intermediul revitalizării meșteșugurilor tradiționale populare din comuna Budești, în cadrul Școlii Budești. De asemenea, un alt obiectiv primordial il reprezinta amenajarea unui laborator de fizica-biologie-chimie si achizitionarea unor mijloace moderne care, prin utilizarea lor vor facilita elevilor cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor chimice și fizice. Activităţile proiectului sunt organizate coerent şi corelate cu calendarul de realizare şi cu planificarea achiziţiilor publice, astfel încât să fie atinse obiectivele proiectului. Fiecare activitate- subactivitate va genera un rezultat concret, corelat cu indicatorii de realizare. Printre aceste activitati se numara: derularea procedurilor de achizitie, achiziționarea și montarea componentelor necesare dotării laboratorului fizica/chimie/biologie; achiziționarea și montarea componentelor necesare dotării atelierului de meșteșuguri, monitorizarea activităților proiectului; promovarea proiectului si evaluarea proiectului și întocmirea raportului final. Pentru realizare acestui proiect resursele necesare pentru implementare sunt de aproximativ 27.000 de euro.

Scopul proiectului:

Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse culturi. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm. Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De asemenea, avem ca scop reducerea abandonului scolar prin implementarea acestui proiect deoarece consideram ca prin modernizarea unui laborator de fizica-chimie-bilogie putem influenta elevii sa participle la cursuri.