ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

ApelCons - Un apel la consilier, o şansă în plus!

Iniţiatorul proiectului: ASOCIAȚIA CONSILIERILOR ROMANI

Rezumatul proiectului:

Principala nevoie identificată este aceea legată de calitatea serviciilor de consiliere oferite elevilor și studenților, afectată grav de numărul insuficient de consilieri, la nivel universitar (1 consilier la 5500 de studenți) și preuniversitar (1 consilier la 900 de elevi). Obiectivele propuse sunt legate de nevoia de multiplicare a efectelor consilierii, în rândul elevilor și studenților, prin multiplicarea activităților de pregătire a consilierilor, mai ales prin metode de lucru informale și nonformale, prin apelul la noile tehnologii ale informației, prin prezentarea bunelor practici în consiliere, prin oferirea de suport reciproc, dar și tehnic, astfel încât un număr cât mai mare de specialiști să ofere servicii de consiliere de calitate. Ne-am propus să implicăm, ca grup țintă, specialiști ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională și consilieri din mediul preuniversitar, pentru a crea o rețea de lucru eficientă, în beneficiul elevilor și studenților. De asemenea, ne-am propus dezvoltarea unor instrumente de lucru care să permită consilierilor comunicarea pe orizontală și pe verticală (baze de date, registrul național al consilierilor și al centrelor de informare și orientare), dar și îmbunătățirea capacității acestora de a oferi servicii prin metode moderne de tip TIC. Activitățile se vor axa pe: organizarea de traininguri și workshopuri pentru consilieri, elaborare de suport de curs, elaborarea unor cercetări relevante în raport cu tematica propusă.

Scopul proiectului:

Ne dorim să pregătim un număr semnificativ de consilieri, îmbunătățindu-le capacitatea de a lucra cu noile tehnologii, dar și cu metode nonformale eficiente, răspunzând nevoilor și interesului tinerilor în raport cu tehnologiile de comunicație și cu serviciile de consiliere. Scopul acestui proiect este îmbinarea metodelor tradiționale de consiliere, cu metode nonformale și cu consilierea prin intermediul TIC, oferind astfel metode alternative de consiliere fără pierderea calității serviciului. Pregătirea unor consilieri după aceste metode îi transformă, la rândul lor, în factori de multiplicare, la nivelul instituțiilor din care provin. Crearea unei baze de date care să permită comunicarea între consilierii din preuniversitar cu cei din universitar facilitează schimbul rapid și eficient de informații, în beneficiul tinerilor.