ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Clasa mea Smart

Iniţiatorul proiectului: Asociația ECO Alba Iulia

Rezumatul proiectului:

Colegiul nostru pregătește absolvenți pe domeniul turism și alimentație publică (tehnician în turism –intensiv engleză, tehnician în gastronomie – intensiv franceză). Schimbările trebuie să aibă la bază educarea și informarea elevilor, iar noile tehnologii digitale au un rol important în îmbunătățirea educației din România. Colegiul DPM este inclus proiecte Erasmus+ având ca parteneri licee și școli din Europa. Clasa Smart propusă prin acest proiect este cea mai eficientă modalitate de a facilita formarea competențelor lingvistice și este una dintre cele mai bune investiții pentru viitor. Orele de curs pentru limbile moderne se vor desfășura în laboratorul dotat cu tehnologie smart, se vor accesa cu ușurință platformele cu activități online, se va folosi tabla digitală atât pentru vizualizare, cât și pentru interacțiune, fiecare elev având calculatorul propriu va putea interacționa cu elevii din celelalte țări partenere în proiectele pe care colegiul nostru le are în derulare.

Scopul proiectului:

Obiectivul proiectului nostru este creșterea competențelor de comunicare orală și scrisă în limbile engleză, franceză și germană. În urma proiectului, orele de curs pentru limbile moderne se vor desfășura în laboratorul dotat cu tehnologie smart, se vor accesa cu ușurință platformele cu activități online. Perfecționarea competențelor de comunicare în limbile franceză și engleză le va permite elevilor accesul mai ușor pe piața muncii în special în domenul turism și alimentatie.