ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Community PLUS - 3D Printing & Coding pentru tineri la bibliotecă

Iniţiatorul proiectului: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România

Rezumatul proiectului:

Pentru sprijinirea învățământului centrat preponderent pe transferul de cunoștințe, în defavoarea competențelor, partenerii propun o inițiativă educațională prin care 100 de copii și tineri din 3 județe vor dobândi competențe în domeniul modelării și imprimării 3D, programării, comunicării asertive și dezvoltării personale. Sesiunile vor conduce la îmbunătățirea competențelor, atitudinilor și cunoștințelor beneficiarilor din 9 unități școlare privind 3D Printing, coding și dezvoltare personală. Activități: 1. Management. 2. Achiziții 3. Selecție și înregistrare participanți 4. Organizare ECDL 3D Printing. 5. Organizare ECDL Computing 6. Organizare activități de formare-comunicare și dezvoltare personal 7. Creare rețea online și înrolare facilitatori 8.Publicare provocări modelare&imprimare 3D și programare 9. Organizare concursuri cu machete printate 3D 10. Publicare, transmitere materiale promovare 11. Evaluare, monitorizare, raportare. Resurse umane și materiale cf. buget.

Scopul proiectului:

Îmbunătățirea educației profesionale, non-formale de calitate, a comunităților școlare din cele 3 locații, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă și cu evoluția noilor tehnologii, în vederea creșterii calității vieții tinerilor aparținând grupurilor dezavantajate. Proiectul vizează pregătirea, în cadrul a 3 biblioteci din Cluj, Brăila și Pitești, a 100 tineri privind proiectarea/producția de obiecte tridimensionale și programare) pentru care există o cerere semnificativă de experți.