ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE

Iniţiatorul proiectului: Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă

Rezumatul proiectului:

În România, scăderea interesului elevilor pentru școală devine o normalitate tolerată. Ea este determinată de modul de predare, o programa foarte încărcată pe care trebuie să o parcurgă elevii la clasă, ducând la scăderea motivației acestora de a veni la școală (avem cea mai scăzută motivație dintre țările UE). Totodată, peste 42% din elevii români sunt analfabeți functional, conform unui studiu realizat de CEAE. În același timp, lipsa legăturii între competențele/ abilitățile pe care le formează școala și cele necesare pe piața muncii se vede de la an la an. În acest sens, promovarea unor modele de bună practică în predarea materiilor gimnaziale devine o necessitate. Prin acest proiect ne propunem promovarea inovației în predare prin organizarea unei Gale de premiere a modelelor de bună practică din România și dezvoltarea unui portal de nominalizare și încarcare a lecțiilor din curriculumul gimnazial, proiectate și predate diferit, utilizând tehnologii și aplicații multimedia.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului este acela de a promova inovația în predare în vederea creșterii dragostei de învățătură a copiilor și calității procesului educational din România. Un astfel de proiect reușește să genereze schimbări sociale profunde ce cuprind toți actorii principali din mediul educational. În acest sens, sistemul educational românesc începe să se transforme de jos în sus, cu o centrare pe elev și stimulare a autonomiei în învățare.