ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

IT Comp – Investiție în tineri și în viitorul lor!

Iniţiatorul proiectului: Asociația "Cuziști Implicați"

Rezumatul proiectului:

Absenteismul şcolar are consecinţe negative asupra adolescenților şi societate. Pornind de la factorii care conduc la absenteismul școlar, atragerea adolescenților spre tehnologie este esențială în vederea reducerii/ eliminării acestui fenomen. Majoritatea adolescenților din mediul urban au acces la tehnologie și echipamente inteligente, însă acestea nu vin însoțite și de competențele digitale utilizate eficient. Vom utiliza tehnologia pentru a-i apropia pe elevi de discipline, pentru a le crește motivaţia să-și continue studiile și să participe activ la procesul educațional. Competența digitală (transversală) poate fi utilizată de către tineri la majoritatea disciplinelor prin realizarea portofoliilor, proiectelor etc. Activităţile din proiect cresc motivaţia elevilor pentru studiu şi scad rata absenteismului şcolar. Vom crea un spaţiu conectat la tehnologie în care se stimulează creativitatea şi iniţiativa adolescenților, iar programul ECDL vine în întâmpinarea nevoilor elevilor.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului constă în reducerea absenteismului școlar în rândul adolescenților cu vârste cuprinse între 12-19 ani din Focșani. Proiectul are în vedere dobândirea unei serii de competențe utile (competențe digitale) necesare în vederea atenuării ori eliminării fenomenului de absenteism școlar în rândul adolescenților. Prin integrarea tehnologiei în proiect, partenerii contribuie la creșterea motivaţiei adolescenților de a-şi continua studiile și de a participa cu plăcere la procesul educațional.