ÎnregistrareAutentificare

Info GDPR

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal www.teimplici.ro

 

Draga viitor Participant,

Telekom Romania acorda o importanta deosebita protectiei datelor cu caracter personal prelucrate, iar in masura in care veti decide sa participati la Concursul organizat prin intermediul site-ului www.teimplici.ro, atunci face parte din responsabilitatea noastra sa va detaliem despre modul in care vom avea grija de datele dvs. cu caracter personal pe care ni le veti pune la dispozitie.

In acest sens, va rugam sa parcurgeti acest document care clarifica si informeaza asupra aspectelor legate de datele dvs. cu caracter personal colectate de catre Telekom Romania.

Te rugam sa ai in vedere ca termenii stabiliti si definiti in cadrul Regulamentului for fi folositi de asemenea si in cadrul acestei informari si vor avea acelasi sens cu cel stabilit.

Cine este operatorul de date cu caracter personal?

Telekom Romania Mobile Communications S.A., o societate comerciala organizata si functionand conform legislatiei din Romania, avand sediul social in Splaiul Independentei nr. 319 G, Sema Park, Cladirea Atrium House, et. 1 si 2, sector 6, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/433/1999, CUI 11952970 (denumita in continuare "Telekom Romania" sau Organizatorul).

Responsabilului de protectia datelor din cadrul Telekom Romania poate fi contactat la adresa: dpo@telekom.ro.

In ce scopuri sunt utilizate datele cu caracter personal?

 

In functie de situatia specifica si interactiunile cu Telekom Romania, datele dvs. cu caracter personal pot fi utilizate de catre Telekom Romania in urmatoarele scopuri:

 

 • Pentru a raspunde solicitarii dvs. adresate prin intermediul formularului de contact, cand ne vom intemeia prelucrarea conform dispozitiilor 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 ("GDPR");
 • In vederea inregistrarii unui cont pe website www.teimplici.ro, cand ne vom intemeia prelucrarea conform dispozitiilor 6 alin. 1 lit. b) din GDPR;
 • In masura in care ati solicitat, pentru transmiterea de buletine informative (newsletter), cand ne vom intemeia prelucrarea conform dispozitiilor 6 alin. 1 lit. a) din GDPR;
 • Pentru participarea in cadrul Concursului ce implica parcurgerea etapelor de inscriere, evaluare, jurizare si atribuirea contractelor de sponsorizare, cand ne vom intemeia prelucrarea conform dispozitiilor 6 alin. 1 lit. b) din GDPR;
 • Solutionarea oricaror aspecte judiciare derivate in legatura cu participarea dvs. la Concurs sau in legatura cu incheiera Contractului de sponsorizare, precum, dar fara a limita la, recuperarea de creante, caz in care ne vom intemeia prelucrarea conform dispozitiilor 6 alin. 1 lit. b) din GDPR;
 • Realizarea de statistici/ analize sau creare de rapoarte ad-hoc si recurente, cand ne vom intemeia prelucrarile, conform art. 6, alin. 1, lit. f din GDPR, pe interesul legitim al Telekom Romania de evaluare a activitatii si implementarii proiectelor sponsorizate;
 • Furnizarea unor informatii catre autoritatile si institutiile publice in masura in care exista o obligatie legala in acest sens, cand ne vom intemeia prelucrarile conform art. 6 alin. 1, lit. c) din GDPR.

 

Telekom Romania nu va prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ii este solicitat sau este autorizat prin lege sa respecte cerintele legale nationale sau internationale sau dupa cum a fost astfel autorizat de dvs.

 

Daca furnizati catre Telekom Romania date cu caracter personal despre reprezentanti legali sau angajati (de exemplu, pentru desemnarea persoanei de contact, etc.), este responsabilitatea dvs. sa le informati cu privire la drepturile lor referitoare la aceste date si sa ii anuntati ca este posibil sa dezvaluiti datele lor cu caracter personal catre Telekom Romania in scopurile mentionate.

 

In masura in care nu doriti sa furnizati datele dvs. cu caracter personal pentru a fi prelucrate in cadrul Concursului sau daca nu va doriti ca Telekom sa furnizeze informatii catre autoritati si institutii publice, atunci va rugam sa aveti in vedere ca nu vom putea include Proiectul dvs. in cadrul Concursului pentru care v-ati exprimat interesul.

Catre cine este posibil sa transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate catre alte persoane doar in masura in care acest lucru este necesar in conformitate cu scopurile avute in vedere si, prin urmare, acestea pot fi transmise urmatoarelor categorii de destinatari:

 • Afiliati ai Telekom Romania
 • Subcontractori sau furnizori de servicii ai Telekom Romania (de exemplu posta/ curier)
 • Autoritati si institutii publice (de exemplu ANAF, Politia Romana, Ministerul Public)
 • Companii de media si publicitate, jurnalisti, formatori de opinie publica.
 • Jurati

Transferuri internationale

Din cand in cand, este posibil sa avem nevoie sa partajam datele dvs. cu caracter personal cu membrii grupului Telekom din afara Romaniei. Mentionam ca datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transferate numai in tari din cadrul UE/SEE, respectiv tarile in care au sediul companii din grupul Deutsche Telekom si OTE.

Cat timp pastram datele dumneavoastra?

 

Avand in vedere relatiile dintre Telecom Romania si dumneavoastra, datele cu caracter personal se vor pastra in functie de interactiunile cu Telekom Romania si de documentele intocmite, astfel:

 • In cazul contractelor de sponsorizare, Telekom Romania va pastra documentele si datele cu caracter personal incorporate pe perioada executarii contractului, cat si o perioada de 10 ani de de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care inceteaza efectele contractului;
 • Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul procedurilor de atribuire a sponsorizarilor precum si a celor in legatura cu organizarea si desfasurarea concursurilor se vor pastra pentru o perioada de 3 ani;
 • Documentele pot fi pastrate si ulterior acestor termene doar in masura in care exista o prevedere legala expresa care sa impuna prelucrarea ulterioara a acestor date.

 

Dupa expirarea perioadei de retentie a datelor cu caracter personal Telekom Romania va dispune masurile necesare pentru stergerea lor, in masura in care acestea nu sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Concursului, caz in care datele respective vor putea fi prelucrate in continuare de Organizator in scopurile in care au fost colectate.

 

Cu toatea acestea, in anumite situatii justificate de un interes legitim sau in cazul in care pastrarea datelor cu caracter personale colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, putem pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp (de exemplu, putem avea interesul legitim de a prelucra in continuare anumite date cu caracter personale in scop probator).  

 

Care sunt drepturile dvs. cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal?

 

In calitate de Persoana vizata, aveti o serie de drepturi conferite de legislatia cu privire la protectia datelor cu caracter personal, precum:

 

Drepturi

Ce inseamna acestea

Acces

·         Puteti sa ne cereti:

·         sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;

·         sa va punem la dispozitie o copie a acestor date;

·         sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le dezvaluim, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dvs.

Rectificare

Ne puteti cere sa rectificam datele cu caracter personal inexacte. Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora.

Stergerea datelor

Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

·         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

·         dati curs unui drept legal de a va opune; sau

·         acestea au fost prelucrate ilegal; sau

·         ne revine o obligatie legala in acest sens.

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dvs. de stergere a datelor dvs. cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara:

·         Pentru respectarea unei obligatii legale; sau

·         Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

·         Exista anumite alte circumstante in care nu suntem obligati sa respectam solicitarea dvs. de stergere a datelor, desi acestea doua sunt cele mai probabile circumstante in care v-am putea refuza aceasta solicitare

·         Va rugam, inainte de exercitarea acestui drept, sa va salvati toate informatiile deoarece veti pierde toate aceste informatii, iar Telekom Romania va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor este un proces ireversibil.

Restrictionarea prelucrarii datelor

Ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

·         acuratetea lor este contestata (a se vedea sectiunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam acuratetea acestora; sau

·         prelucrarea este ilegala, dar nu doriti ca datele sa fie sterse; sau

·         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveti nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; sau

·         v-ati exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza este in desfasurare.

·         putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care:

·         avem consimtamantul dvs.; sau

·         pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; sau

·         pentru a proteja drepturile Telekom Romania sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor cu caracter personal

Ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date.

Dreptul de a se opune prelucrarii

Va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in temeiul interesului nostru legitim, in cazul in care considerati ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale prevaleaza fata de acest interes.

De asemenea, va puteti opune oricand prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteti cere sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar numai atunci cand decizia respectiva:

·         produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

·         va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa.

·         acest drept nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor:

·         ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu dvs.;

·         este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dvs.; sau

·         se bazeaza pe consimtamantul dvs. explicit.

Dreptul de a depune o plangere

In masura in care considerati necesar, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator la sediul din Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate, Turnul de Nord, Sector 1, Bucuresti sau pe adresa de mail protectiadatelor@telekom.ro. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un alt serviciu de corespondenta care sa asigure predarea personala (de ex. fax). Organizatorul va comunica masurile adoptate/ informatiile solicitate in termen de 1 (o) luna de la data primirii cererii, in masura in care complexitatea cererii nu impune prelungirea termenului.