ÎnregistrareAutentificare

Telekom Romania a lansat Raportul de responsabilitate corporativă 2015

null

Telekom Romania s-a angajat să respecte în guvernanţa sa corporativă principiile responsabilităţii, asumându-și răspunderea faţă de angajaţi, dezvoltare economică, ecologie şi aspecte sociale în toate activităţile de business. Responsabilitatea corporativă contribuie la strategia de business integrală a companiei, Telekom Romania aderând în mai 2015 la cele zece principii enunţate de UN Global Compact, implementând treptat aceste principii în sistemul de conformitate. În plus, Telekom şi-a însuşit şi acţionează pentru îndeplinirea celor 17 obiective globale ale UN Global Compact.

Telekom Romania respectă un sistem de conformitate auditat şi deţine o serie de certificări, fiind primul operator telecom (fostul Romtelecom) din România care a a primit certificarea de securitatea informaţiei (ISO 27001) încă din 2006. Toate certificările obţinute contribuie la creşterea calităţii serviciilor şi a gradului de satisfacţie a clienţilor, reducerea impactului asupra mediului înconjurător, asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru angajaţi, protecţia informaţiilor şi a datelor personale, asigurarea continuităţii businessului, precum identificarea şi prevenirea riscurilor.

Un alt aspect al responsabilităţii corporative este agreerea intereselor şi aşteptărilor comune în sustenabilitate cu principalii influenţatori, în cadrul procesului de evaluare a materialităţii care a avut loc anul acesta şi la care au participat peste 150 de reprezentanţi din 35 de organizaţii.

Interviu Miroslav Majoroš CSR

Una dintre priorităţile care au reieşit în urma acestei evaluări o reprezintă concentrarea pe produse şi servicii responsabile şi sustenabile, precum Smart City – pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, şi Data Privacy – pentru apărarea dreptului la intimitate în mediul virtual al cetăţenilor. Începând din 2015, Telekom s-a angajat într-un proces fără precedent de informare şi educare a societăţii în vederea adoptării soluţiilor integrate Smart City. De asemenea, Telekom Romania se asigură că toate datele aflate în posesia sa sunt folosite numai în scopurile pentru care au fost colectate şi stocate şi că sunt bine protejate.

Telekom Romania s-a implicat activ şi intens în activităţi de susţinere a comunităţii, prin acţiuni de sponsorizare, programe sociale, campanii de prevenţie pentru sănătate, în cadrul unor priecte care încurajează utilizarea tehnologiei pentru dezvoltare comunitară. Astfel, numeroase proiecte concepute de ONG-uri sunt finanţate anual în cadrul programului Teimplici.ro, Bursele Telekom asigură reusurse unor studenţi merituoşi, iar prin programul Mişcarea Face Bine compania stimulează un mare număr de români să aibă o viaţă sănătoasă. Investiţia în societate a fost de peste 600.000 de euro în cursul anului 2015, inclusiv prin proiecte proprii sau prin intermediul Fundației Telekom România.

Nu în ultimul rând, Telekom Romania susţine mediul înconjurător prin adoptarea unei politici de protecţie a mediului şi prin programe interne de stimulare a colectării şi reciclării deşeurilor, reducere a consumului de energie şi resurse, având în permanenţă în vedere faptul că viitorul sustenabil înseamnă funcţionarea businessului cu surse de energie regenerabilă.

Vă invităm să citiţi pe larg despre toate acestea în Raportul de responsabilitate corporativă 2015.