ÎnregistrareAutentificare

Unul dintre proiectele desemnate câştigătoare în cadrul campaniei TeImplici.ro, ediţia 2014 a fost proiectul „Robo-şcoala, şcoala viitorului” înscris de Asociaţia Părinţilor din Şcoala nr. 179, Bucureşti

null

Proiectul urmăreşte crearea unui cadrul educaţional alternativ şi complementar faţă de programa şcolară, denumit ”Clubul de robotică”, cu scopul de a promova şi dezvolta abilităţi precum comunicarea, rezolvarea de probleme, gândirea critică, colaborarea, creativitatea, învăţarea auto-dirijată şi inovaţia. 

Proiectului ”Robo-şcoala, şcoala viitorului” a demarat la începutului lunii martie 2015 când s-au achiziţionat kiturile Lego Mindstorms Education, s-a definitivat amenajarea cabinetului de informatică şi s-au început înscrierile pentru prima sesiune de cursuri de iniţiere în robotică. La sfârşitul lunii martie 2015 au început primele cursuri organizate în cadrul Clubului de robotică cu 31 de elevi (din 41 înscrişi) din clasele III-VII, ce au fost organizaţi în 2 grupe.

Cursul de iniţiere în robotică a constat în 15 lecţii şi a presupus câte o întâlnire săptămânală de 2 ore (în week-end). Pe parcursul celor 15 lecţii, elevii au învăţat cum să găsească soluţii tehnologice (software şi hardware) la problemele date. De asemenea elevii au fost familiarizaţi cu procesul ingineresc de rezolvare a problemelor şi încurajaţi să treacă prin toate etapele (identificarea cerinţelor, generare de idei, alegerea/proiectarea unei soluţii, implementarea soluţiei, testarea soluţiei, îmbunătăţirea/reproiectarea soluţiei, comunicarea rezultatelor) atunci când încearcă rezolvarea exerciţiilor primite la curs.

În urma finalizării cursului de iniţiere în robotică, elevii de la club au participat la concursul de robotică RobotOlympics, organizat în cadrul UPB, unde au obţinut rezultate foarte bune (locurile I, II şi III). Merită felicitaţi toţi participanţii, dar şi părinţii acestora, pentru efortul depus în perioada de pregătire premergătoare concursului (aprox. 10 zile, 4-6h de pregătire pe zi).

Ţinând cont de faptul că activitatea Clubului de robotică a început în plin semestru II al anului şcolar 2014-2015, număr de participanţi a fost conform aşteptărilor. Pentru anul şcolar 2015-2016, ne aşteptam ca numărul de participanţi să fie mult mai mare. De asemenea, dorim să participăm în continuare la concursurile de robotică, în special RobotOlympics şi First Lego League.

Proiectul este în curs de derulare, având planificată încă o sesiune de cursuri de iniţiere în robotică. Având în vedere aprecierile pozitive venite în urma primei sesiuni de cursuri şi dorinţa de a continua exprimată de elevii care au trecut deja prin cursul de iniţiere, ne aşteptăm ca odată finalizat acest proiect, Clubul de robotica să devină o activitate extraşcolară permanentă, pe întreaga durata unui an şcolar.

Mulţumim Telekom Romania pentru susţinerea continuă!

ing. Ştefan Aureliu RĂDULESCU

coordonator proiect

Asociaţia Părinţilor din Şcoala nr. 179