ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

ABC cetățenesc- ghid de activități practice

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Manute Pricepute

Tema:

Educație

Argumente:

În lumina evenimentele recente, care au readus în discuție spiritul și responsabilitatea civică, capacitatea cetățenilor țării de a-si cunoaște drepturile și obligațiile, dar și de a ști cum să și le păstreze și să și le exercite, se discută tot mai mult în mediile de învățământ despre eficiența și aplicabilitatea orelor de educație civică din școli, așa cum sunt ele structurate în prezent. În Romania, Educația civică se studiază în mod obligatoriu, ca parte din trunchiul comun al materiilor, doar în clasele primare (începând cu clasa a III-a) și la gimnaziu. La liceu, când elevii sun aproape de vârsta de vot, studiul acesteia ramâne la latitudinea fiecărei instituții de învățământ. Deși o materie extrem de importantă pentru cetățeanul adult care trebuie să relaționeze în și cu societatea, structura greoaie și foarte teoretică a programei și lipsa unor exerciții practice, pe înțelesul copiilor, reduc importanța Educației civice, aruncând-o în categoria celor ”umplutură”, total uitate din vedere de copii, de părinți și implicit, și de profesori pe fondul lipsei de interes. În acest context, este nevoie de soluții practice și utile de a transforma orele de educație civică în sursa crucială de repere cetățenești pe care ar trebui să o reprezinte. Și cum se spune că procesul de învățare nu depinde doar de încadrarea formală a materiei, ci de profesori, de comunitate și de elevi, soluția trebuie să vină de la aceștia. Însă lipsa unor manuale pragmatice, care să pună mai mult accent pe experiența practică, nu numai pe aspectele teoretice, educatorii, învățătorii și profesorii au nevoie de materiale didactice de calitate, atractive pentru copii. Acestea trebuie să pună preț pe interactivitate, să fie ușor de implementat și care să poată transmite informația în mod eficient, ajutând dezvoltarea copiilor pe această latură. Astfel, a apărut ideea realizării unui ghid de activități practice, destinat cadrelor didactice, care să ii ajute pe aceștia în transmiterea informației către copii, într-un mod atractiv și ușor de implementat.

Descriere proiect:

Conceptul care stă la baza proiectului ”ABC Cetățenesc” este unul simplu: definirea și construirea unui instrument practic și oferirea lui cadrelor didactice, pentru a le facilita transmiterea de informații către elevi, suplinind lacunele programelor traditionale. Scopul proiectului este educarea copiilor în legătură cu societatea în care trăiesc și susținerea cadrelor didactice în utilizarea de instrumente inedite în acest context, pentru o mai ușoară implementare în școlii. Obiectivele proiectului sunt structurate după cum urmează: - Realizarea ghidului ”ABC Cetățenesc” în prima lună de proiect - Formarea cadrelor didactice în vederea implementării cu succes a ghidului, la orele de curs, prin workshopuri și sesiuni de formare, în decurs de 3 luni - Organizarea unei campanii de informare în legătură cu importanța educației civice, începând cu luna a șaptea de proiect Strategia aleasă va avea ca element central motor această colecție de practici și exerciții destinate educatorilor, învățătorilor și profesorilor, care va fi utilizată la orele de curs pentru a ușura educarea copiilor în legătură cu drepturile și obligațiile civice, societatea în care trăiesc și cum se pot raporta la ea. Acest instrument va fi concretizat în forma unei platforme online, care va conține materialele didactice în sine, dar care va acționa și ca un spațiu de networking și schimb de idei între cadrele didactice, școli, părinți sau chiar copii. Pentru facilitarea accesului și utilizării ghidului, au fost prevăzute o serie de întâlniri cu educatorii, învățătorii sau profesorii. Scopul acestor întrevederi este acela de a-i forma și a le răspunde eventualelor întrebări referitoare la funcționarea și aplicarea ghidului, dar și pentru a testa împreună cu ei efectele în practică, în timpului orelor de curs. Strategia de implementare prevede și o secțiune de informare a publicului larg în legătură cu importanța educației civice, în cadrul unei campanii dedicate, al cărei punct culminant va fi organizarea unor concursuri de proiecte cetățenești, cu premii - acestea vor reprezenta testul de aplicabilitate și de succes al ghidului, dar și baza de selecție a exemplelor de bună practică ce vor fi diseminate mai departe, în vederea multiplicării efectelor pozitive. Grupul țintă vizat este compus atât din beneficiari direcți, cât și indirecți, după cum urmează: - Beneficiarii direcți ai proiectului sunt împărțiți în două categorii: - 15 cadre didactice - educatori, învățători, diriginți din judetul Cluj - 375 de copiii, cu vârste între 4 și 18 ani, din clasele la care predau cele 15 cadre didactice - Beneficiari indirecți: - cadre didactice din toată țara, care vor accesa platforma pentru consultarea ghidului practic, ca urmare a campaniei de informare - părinții copiilor care participă la activitățile din proiect - școlile și liceele din toată țara Printre rezultatele așteptate, după finalizarea implementării proiectului, se numără: - un ghid ABC Cetățenesc finalizat și diseminat - 2 workshopuri de perfecționare realizate pentru formarea cadrelor participante în proiect - 15 ateliere de educație civică, pe baza ghidului, realizate cu copii - o campanie de informare realizată - o platformă online funcțională și utilizată Impactul vizat este, pe de o parte, educarea, creșterea gradului de informare și a cantității de cunoștiințe pe care copiii o au în legătură cu societatea în care trăiesc, modul în care aceasta funcționează sau nu, dar și drepturile și obligațiile pe care le are fiecare membru al său. Considerăm foarte importantă formarea celor mici de la vârste fragede și conștientizarea faptului că au un rol în societate și au capacitatea și intrumentele necesare pentru a aduce schimbări în bine. Pe de altă parte, dacă privim lucrurile de partea cealaltă a catedrei, impactul pe care acest proiect îl poate crea este un prim pas în capacitatea cadrelor didactice dincolo de programa clasică și rigidă, să aducă un plus de valoare orelor de curs (pentru început, a celor de Educație civică) pentru a obține rezultate trainice în timp și pentru a crea o comunicare reală și constructivă cu copiii. Pe termen lung, prin fenomenul de multiplicare, impactul propus este unul național, și anume, utilizarea ABC-lui Cetățenesc în toate instituțiile de învățământ preuniversitar, în care Educația civică este inclusă în curiculă. Astfel, vom putea contribui în mod direct la educarea generațiilor următoare în spiritul real al interesului față de societate, de comunitate, de persoana de lângă și dincolo de spațiul personal.

Impact:

Așa cum am precizat, impactul așteptat este legat de educare copiilor, de la cele mai mici vârste, în legătură cu comunitatea în care trăiesc, cu societatea românească, dar și cu faptul că sunt partea integrantă a ei, că au drepturi, dar și obligații. Copii reprezintă adulții de mâine și considerăm important ca ei să știe cât mai devreme că pot aduce schimbări în bine, că au capacitatea de a produce efecte pozitive în jurul lor. Prin promovarea și propunerea unor activități interactive, care pun laolaltă adulții (cadrele didactice, în cazul de față) și copiii într-un cadru formal cum e cel al școlii, poate fi încă un pas în eliminarea barierelor de comunicare, dar și un alt pas în recâștigarea interesului copiilor pentru activitățile din clasă. Proiectul are un impact și dincolo de zidurile școlii, căci acest ghid va putea fi uitlizat și aplicat cu ușurință și acasa, cu părinții - de aici, așteptăm și un impact la nivel social - adulții pot afla informații pe care, poate, nu le știau, în legătură cu drepturile și obligațiile fiecărui cetățean. Succesul proiectului pe termen scurt și mediu va determina și multiplicarea efectelor ghidului pe termen lung, iar tot mai multe cadre didactice din alte județe vor apela la acest ghid pentru activitățile lor cu elevii. Rezultatele așteptate, după finalizarea implementării proiectului sunt: - un ghid ABC Cetățenesc finalizat și diseminat - 2 workshopuri de perfecționare realizate pentru formarea cadrelor participante în proiect - 15 ateliere de educație civică, pe baza ghidului, realizate cu copii - o campanie de informare în legătură cu importanța educației civice realizată - o platformă online funcțională și utilizată - un concurs de proiecte cetățenești organizat Cuantificarea impactului, indiferent de termenul la care ne raportăm, va fi intermediată de o serie de indicatori cantitativi si calitativi, precum: - Numărul de educatori, învățători și diriginți participanți la sesiunile de informare - valoare minimă: 15 - Număr de ateliere practice realizate pe baza ”ABC Cetățenesc” - valoare minimă: 15 - Numărul de copii care vor participa la atelierele practice pe baza ghidului - valoare minimă: 350 - Număr de proiecte cetățenești înscrise în concurs - valoare minimă: 7 - Număr de utilizatori unici lunari care consultă ghidul online - valoare minimă: 30

Link webpage: www.manutepricepute.ro
Link facebook: https://www.facebook.com/manute.pricepute/
Link twitter:
Link blog: http://manutepricepute.ro/festivalulaltfel/