ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

„Achiziţionare biciclete și echipament sportiv Comuna Corneşti Judeţul Cluj”

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Bran-Moeciu-Fundata

Tema:

Mediu

Argumente:

Prin prezentul proiect se solicită finanțare pentru achiziționarea a 20 de biciclete care vor fi folosite în scop turistic și achiziționare echipament sportiv. Consiliul Local Cornești a luat în considerare potențialul turistic pe care îl are localitatea și a luat decizia de a investi în aspectul estetic al localității. Comuna Corneşti prezintă un potenţial turistic, reprezentat prin monumente istorice, arhitecturale de o deosebită valoare istorică, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte, manifestări artistice şi culturale. Poziţia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului prin diversitatea peisajului. De asemenea se propune achiziționarea echipament sportiv pentru echipa de fotbal din localitate și anume echipament sportiv pentru jucători

Descriere proiect:

Entitatea care se va ocupa de implementarea proiectului este Consiliul Local Cornești în parteneriat cu Școala Gimnazială Lia Manoliu. Obiectivul general al proiectului este achiziționarea a 20 biciclete fără bară, cu sistem de iluminare pe biciclete de semnalizare plus echipamente de protecție pentru fiecare bicicletă (cască protecție, cotiere,genunchere). Principalul domeniu de activitate al beneficiarilor proiectului va deveni sportul/mișcarea. Principalele obiective urmărite prin organizarea şi desfăşurarea activităţii de sport sunt: să contribuie la întărirea sănătăţii elevilor, la sporirea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a acestora; să influenţeze creşterea normală a organismului, dezvoltarea fizică armonioasă, perfecţionarea calităţilor motrice de bază; să înarmeze tânăra generaţie cu deprinderi motrice variate, utile vieţii şi activităţii sociale; să asigure cunoaşterea unor ramuri de sport şi să formeze deprinderea de a fi practicat în mod independent; să cultive dragostea pentru mişcare, să formeze obişnuinţa practicării sistematice a diferitelor exerciţii fizice a organizării şi petrecerii în mod util şi recreativ a timpului liber; să contribuie la formarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, să perfecţioneze deprinderea de muncă fizică, să formeze priceperi şi deprinderi de igienă, de autoorganizare şi autoconducere – de ordine şi disciplină; însuşirea corectă a deprinderilor motrice de bază.

Impact:

Consiliul Local Cornești a înțeles necesitatea promovării activității fizice în comunitate. Astfel implementarea proiectului va ,,provoca” locuitorii și turiștii la exercițiu fizic, fie făcând asta folosind bicicleta pentru a explora frumusețile localității, fie participând la meciuri de fotbal . Rezultatele investiției: 1. După implementarea proiectului, se vor organiza competiții locale, care vor fi susținute financiar de la bugetul local a tuturor structurilor sportive cu rezultate deosebite. 2. Investiția va permite crearea de avantaje pe termen lung, printr-o planificare judicioasă a resurselor. 3. Proiectul va avea un impact semnificativ asupra peisajului sportiv, determinând un impact vizual pe termen lung. 4. Investiția aduce avantaje socio–economice, prin programul accesat, iar autoritățile locale au rolul de a le extinde în timp.

Link webpage:
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: