ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

„AMENAJARE CABINET STOMATOLOGIC – MIHAIL KOGALNICEANU”

Iniţiatorul proiectului: Asociatia de sprijina copiilor handicapati fizic - Romania

Tema:

Sănătate

Argumente:

Prin prezentul proiect se solicită finanțare pentru dotarea cabinetului stomatologic din comuna Mihail Kogălniceanu, județ Tulcea. Cabinetul stomatologic va fi component al cabinetului medical din comună care își desfășoară activitatea în clădirea care datează din anul 1947și are o suprafață utilă de 197.09 mp.Angajații cabinetului stomatologic își vor desfășoara activitatea pe un spațiu de 14.55 mp și într-un spațiu 11.18 mp unde va fi amplasat sterilizatorul și vor fi amenajate vestiare .Până în prezent singurele îmbunătățiri aduse clădirii au fost cele aduse asupra tencuielilor interioare și exterioare. Amenajarea unui spațiu stomatologic presupune o serie de particularități de care trebuie a se ține cont

Descriere proiect:

Entitatea care se va ocupa de implementarea proiectului este Consiliul Local Mihail Kogalniceanu. Lipsa de educaţie stomatologică de la sate face ca mediul rural să fie unul total neatractiv pentru tinerii dentişti. Apoi, veniturile mici ale localnicilor nu sunt în stare să asigure supravieţuirea unui cabinet stomatologic cu normă întreagă. Stomatologii vor condiţii bune de lucru şi un val mare de pacienţi, pentru că tratamentele şi dotările tehnice din acest domeniu medical presupun cheltuieli enorme. Astfel problema ar putea fi rezolvată dacă primăriile ar investi în amenajarea unor cabinete medicale stomatologice. La ora actuală un motiv important pentru această problemă este lipsa de comunicare dintre primării şi Colegiul Medicilor Dentişti şi Direcţia de Sănătate Publică pentru organizarea unor cabinete de către primăriile locale. Finanţarea este favorabilă celor care merg în mediul rural, au 25 la sută spor mai mare decât medicii care lucrează în mediul urban. Probabil o altă cauză este şi aceea că investiţia este destul de mare, iar populaţia în mediul rural este mai săracă decât în mediul urban şi din punctul acesta de vedere este important solicitarea și primirea unor finanțări private sau publicitare.

Impact:

Este vitală primirea finanţării pentru acest proiect, acest lucru având ca efect îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală din comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea, din regiune prin amenajarea cabinetului stomatologic. Pe lângă estetică, bolile cavităţii orale afectează în primul rând activitatea aparatului digestiv şi implicit nutriţia organismului. O masticaţie ineficientă a bolului alimentar forţează stomacul să secrete mai multe sucuri gastrice ca să digere alimentele înghiţite aproape nemestecate. În plus, s-a dovedit ştiinţific că bacteriile care se găsesc la nivelul cavităţii orale, atât cele care provoacă cariile cât şi cele care provoacă boala paradontală, pot să migreze în circulaţia sangvină, să se fixeze la nivelul inimii, al articulaţiilor sau al plăcilor arteromatoase din vasele de sânge şi să agraveze boli precum diabetul, hipertensiunea arterială, reumatismul, sau chiar sarcina. O femeie care doreşte să aducă pe lume un copil, trebuie să acorde o atenţie deosebită îngrijirii cavităţii orale, înainte de sarcină, deoarece, ulterior, manoperele de intervenţie stomatologică fiind riscante, afecţiunile preexistente pot cauza naşterea prematură sau o greutate mică a fătului. Problemele de sănătate ale populaţiei ca şi dificultăţile sistemului medical românesc sunt probleme apărute pe termen lung şi ale căror consecinţe se vor resimţi încă în viitor, neputând fi rezolvate pe termen scurt. Standardul de viaţă scăzut al populaţiei şi resursele scăzute ale sistemului medical sunt primele cauze ale situaţiei actuale a stării de sănătate a populaţiei din România: faţă de celelalte ţări europene, unele au rate înalte ale morbidităţii, cât şi o rată mai ridicată a mortalităţii materne şi infantile. Copiii sunt la fel de afectaţi de lipsa condiţiilor medicale, fapt ce a condus la rate scăzute de frecvenţă şcolară în unele comunităţi. O stare bună de sănătate este esenţială pentru participarea în economie şi reprezintă un mijloc pentru asigurarea standardelor decente de viaţă pentru membrii familiei. În consecinţă, îmbolnăvirea poate deschide cercul vicios al sărăciei pentru oamenii amenintaţi de riscul marginalizării sociale. În acelasi timp, mentalităţile şi insuficienta dezvoltare a culturii de îngrijire a sănătăţii au ca rezultat expunerea la îmbolnăviri premature şi accidente.

Link webpage:
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: