ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

,,AMENAJARE CURTE PRIMĂRIE”, Ucea, judetul Brasov

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Comunitara Ucea

Tema:

Dezvoltare

Argumente:

Prezentul proiect își propune amenajarea curţii primăriei Ucea, judeţ Braşov, această activitate va pune în evidenţă clădirea primăriei. Clădirea Consiliului Local Ucea este un imobil situat în intravilanul comunei Ucea, judeţul Braşov, în centrul comunei. Imobilul este alcătuit din mai multe birouri, destinate diferitelor activităţi ale unei instituţii publice. Este nevoie de mult mai multă atenţie din partea fiecărui cetăţean şi de mai multă responsabilitate pentru a putea trăi într-un mediu curat, nepoluat, îngrijit pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Corelarea intereselor umanităţii în conformitate cu legile naturii este unica premiză a continuităţii vieţii pe Terra. Acţiunea de protecţie a mediului se poate realiza pe deplin, numai prin asocierea măsurilor de ordin juridic și administrativ cu cele de ordin educaţional. Schimbarea mentalităţii oamenilor nu este uşoară, dar fără o educaţie în acest sens, orice acţiune de ocrotire a mediului este supusă eşecului. În acţiunea de educare, un rol important îl are formarea unei gândiri ecologice despre lume. Pentru atingerea acestui ţel este important a sădi în mintea şi sufletul fiecărui cetăţean al societăţii, conceptul că omul ca specie biologică, este dependent de natură si că nu poate trăi în afara ei. Prin proiect se vor reabilita şi amenaja suprafaţe în prezent relativ degradate din intravilan şi în acelaşi timp se va realiza amenajarea unor spaţii publice.

Descriere proiect:

Obiectivul proiectului rezidă în armonizarea suprafeței care deservește curtea clădirii primăriei, respectiv, punerea în valoare a spațiului neamenajat, degradat din comuna Ucea, judeţul Braşov. Prin această documentaţie se solicită finanţare pentru investiţia în infrastructura publică a localităţii Ucea, amenajarea curţii Primăriei este un obiectiv în Strategia de Dezvoltare a Comunei. Obiectivele urmărite prin lucrările propuse: 1. Amenajarea curţii primăriei; 2. Conştientizarea populaţiei de importanţa amenajării şi protejării spaţiului din jurul instituţiilor publice; 3. Să dobândescă motivaţia şi dorinţa de a participa la acţiuni menite să dezvolte durabil o comunitate; 4. Să optimizeze comunicarea primărie-comunitate; 5. Monitorizarea proiectului pe întreaga perioadă de implementare; 6. Evaluarea proiectului și a impactului acestuia în comunitate; 7. Implicarea localnicilor în problemele comunității. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1.Investiţia în infrastructura public a comunei Ucea, judeţ Braşov; 2. Implicarea locuitorilor în problemele comunității; Propunerea pentru proiect a fost generată în urma exprimării dorinței comune a partenerilor din proiect de a explora modalitățile unei posibile valorificări a curţilor celor două instituţii. Primăria comunei va mobiliza voluntarii implicaţi în proiect, va manageria implementarea şi se va ocupa de toate demersurile necesare bunei desfăşurări a acesteia, în vederea atingerii tuturor obiectivelor stabilite. Activităţile de promovare vor fi susţinute cu sprijinul copiilor, organizând evenimente de promovare, dar şi de instruire şi informare. Primăria va pune la dispoziția echipei de lucrări toate cele necesare, în măsura posibilităților, în vederea unei bune desfășurări a investiției. Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice majoritatea populației intervievate a răspuns pozitiv în ceea ce privește amenajarea curțiilor instituțiilor. Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publică locală se așteaptă să atragă atenția celor cu putere economică, pentru a demara proiecte de mai mare amploare în comunitate. Dat fiind faptul că terenul unde se află clădirea Primăriei este unul viran, neamenajat corespunzător, deşi dimensiunea terenului este de 1018 mp şi este spaţiu suficient pentru a fi amenajat într-un mod plăcut pentru ochii vizitatorilor.

Impact:

Implementarea acestui proiect va avea ca rezultat amenajarea curţii primăriei Ucea, judeţul Braşov. Întrucât curţiile instiuţiilor publice reprezintă un model pentru localnici este importantă reabilitarea lor. Primăria este poziţionată în satul de reședință, iar terenul care urmează a fi amenajat are o dimensiune de 1018 mp. Rezultatul amenajării curţii primăriei rezidă în armonizarea suprafeței care deservește curtea clădirii, respectiv, amenajare cu cu pavaj, parcare, achizițioare și montare coşuri de gunoi pentru colectarea deșeurilor, dar și împrejmuirea şi amenajarea unei porţi de fier. De asemenea se doreşte amenajarea unui garaj cu utilaje, unei rampe pentru persoanele cu dizabilităţi, achiziţionarea unui sistem de supraveghere şi a unor suporturi pentru biciclete

Link webpage:
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: