ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Comorile Rezervației Biosferei Munții Rodnei în format digital

Iniţiatorul proiectului: Asociatia ECO RODNA

Tema:

Mediu

Argumente:

Parcul Național și Rezervația Biosferei Munții Rodnei este una dintre cele mai vechi arii naturale protejate din România (1932) și are o suprafață de 47.000 ha, pe raza județelor Bistrița-Năsăud și Maramureș, cu 23 localități limitrofe proprietare și administratoare de terenuri din aria protejată. Majoritatea localităților limitrofe sunt montane și defavorizate, mineritul fiind industria care oferea în trecut locuri de muncă (Rodna, Șanț, Borșa, Valea Vinului etc.). Lipsa despăgubirilor pentru proprietarii de pădure care nu pot exploata în zonele restrictive, rata mare a șomajului (>10%), numărul mare de stâne în aria prtejată și drumuri de acces (110 stâne), numărul mic de rangeri ai Administrației Parcului (10) raportat la suprafața mare de teren (47.000 ha) conduc la presiunea ridicată pentru exploatarea reurselor naturale (lemn, ciuperci, plante medicinale, fructe de pădure) și încălcarea legislației de mediu, silvică și implicit la tăieri ilegale, acte de braconaj la capre negre, drumuri ilegale, acces auto în zona căldărilor glaciare și distrugerea vegetației alpine prin focuri, eșeuri menajere aruncate pe trasee turistice. Datorită existenței a 20 cluburi ECO membre ale Asociației ECO RODNA în localitățile limitrofe ce cuprind peste 1.000 de tineri pasionați de protecția naturii, considerăm implicarea acestora în procesul de promovare turistică a acestui sanctuar natural ca un pas important în recunoașterea importanței ariei naturale. Din aceste motive dorim crearea unui sistem informatic eficient de promovare a ecoturismului prin facilitarea accesului la informația turistică cu ajutorul tehnologiei moderne, respectiv utilizarea informației stocate prin coduri de bare și citirea acesteia cu ajutorul ”smart phonurilor” și a telefoanelor de tip ”android”. Existența unui număr mare (19 văi) de căi de acces în Rezervația Biosferei Munți Rodnei, a 19 trasee turistice omologate ce conțin obiective turistice remarcabile (Casacada Cailor – 74 m, izvorul carstic - Izvorul Albastru al Izei, Peșetra Cobășel, Peștera Tăușoare (20 km), 35 lacuri glaciare, cea mai veche arie protejată din țară – Pietrosu Mare (1932), lacul glaciar - Izvorul Bistriței Aurii, cel mai înalt vârf din Carpații Orientali – Pietrosu Mare (2.303 m), peste 100 de peșteri, 20 căldări glaciare și văi, poieni cu narcise, stâncării calcaroase cu flori de colți, susțin necesitatea de promovare în scop turistic a acestor puncte de vizitare mult căutate de turiști. Lipsa sau insuficența informațiilor cu privire la descrierea traseelor turistice existente din Rezervația Biosferei Munții Rodnei și existența tehnologiile moderne de promovare, ne-au determinat să preluăm inițiativa de a facilita accesul vizitatorilor și turiștilor în această arie naturală protejată de interes intenrațional, fiind zona cu cel mai mare grad de endemicitate (specii care au răspândire localizată) din România.

Descriere proiect:

Scopul proiectului este de a implica voluntarii în creșterea gradului de conștientizare al vizitatorilor cu privire la obiectivele turistice din Rezervația Biosferei Munții Rodnei cu ajutorul tehnologiilor informatice moderne. Obiectivele proiectului sunt următoarele: A. Crearea unei baze informatice actualizate privind potențialul turistic al Rezervației Biosferei și Parcului Național Munții Rodnei prin implicarea a peste 300 de voluntari din localitățile limitrofe ariei protejate B. Demararea unei campanii unei informare și conștientizare în rândul comunităților limitrofe Rezervației Biosferei privind obiectivele turistice din aria protejată Activităţile proiectului, adresate voluntarilor din rândul elevilor, se integrează în educaţia ecologică non-formală ale cărei metode vor trezi şi interesul altor tineri de a se implica în acest domeniu. Totodată, aceste activităţi vor crea abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini, formând caractere interesate de cunoaşterea, conservarea şi protejarea biodiversităţii, ca factor al mediului înconjurător. Demersul Asociației ECO RODNA este sustenabil, sprijinirea lui va coincide cu dorinţa beneficiarului şi a finanţatorului de a promova o generaţie tânără responsabilă şi conştientă asupra rolului conservării şi protejării biodiversităţii în contextul dezvoltării durabile a spaţiului în care trăim. Proiectul urmărește implicarea comunităților locale, respectiv a voluntarilor din rândul elevilor, în rezolvarea problemelor ecologice, precum și stimularea intersului comunităților locale și conștientizarea acestora privind obiectivele turistice din Rezervația Biosferei Munții Rodnei și necesitatea conservării și protecției biodiversității. Beneficiarii proiectului sunt, pe de o parte peste 300 de voluntari implicați activ în colectarea informațiilor din teren cu privire la obiectivele existente de-a lungul celor 19 trasee turistice (cascade, izvoare, forme de relief, tipuri de ecosisteme naturale, puncte de belvedere, fenomene carstice, lacuri glaciare, peșteri etc.) cât și comunitățile locale ce vor fi stimulate să viziteze aceste obiective turistice, anticipând astfel o creștere a numărului de vizitatori și o dirijare controlată a turiștilor în zonele precizate. Baza de date cu cele 19 trasee turistice din Rezervația Biosferei dar și a speciilor de floră și faună vor constitui un important reper în managementul eficient al ariei naturale protejate. Ghidul celor 19 trasee turistice ce va fi realizat cu sprijinul voluntarilor, poate fi replicat în alte parcuri naționale, naturale, rezervații ale biosferei, rezervații naturale din țară. Articolele din presa regională vor informa comunitățile locale cu privire la eficiența și importanța implicării voluntarilor în promovarea ariilor naturale protejate, contribuind astfel la creșterea eficienței managementului Rezervației Biosferei. Expoziția de fotografie cu imagini surprinse de voluntari în perioada de cercetare a celor 19 trasee turistice, seminarul și workshopurile vor avea rolul de a disemina rezultatele și de a stimula continuitatea activităților prin motivarea voluntarilor, întărirea capacității instituționale.

Impact:

 300 de voluntari implicați în colectarea de imagini, informații din teren  0 bază de date cu peste 1.000 imagini din 19 trasee turistice  1 ghid tipărit (ISBN) în 200 exemplare și accesibil în format electronic pe site-urile web www.ecorodna.ro și www.parcrodna.ro  Minim 100 descărcări ale ghidului de pe site-urile web  5 articole în presa regională  1 expoziție de fotografie  Minim 1.000 imagini expuse cu obiectivele turistice ale celor 19 trasee turistice  500 chestionare aplicate (250 la începutul proiectului și 250 la finalizarea proiectului)  1 raport al campaniei de informare  Creșterea gradului de informare cu este 25% în rândul comunităților locale cu privire la obiectivele turistice din Rezervația Biosferei Munții Rodnei  2 workshop-uri cu 20 coordonatori de cluburi ECO  O caravană informativă cu 25 prezentări Power Point în 10 localități limitrofe  1 seminar cu 30 elevi  O emisiune la un post regional TV ce este recepționat în peste 15 localități limitrofe Rezervației Biosferei

Link webpage: www.ecorodna.ro
Link facebook: Asociatia ECO RODNA
Link twitter:
Link blog: