ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Educație digitală pentru incluziune

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Stea

Tema:

Educație

Argumente:

Cercetarea sociala „Evaluarea nevoilor si accesibilitatii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” (631 respondenți) realizată în 2015 sub coordonarea Grupului de lucru inter-sectrial pentru prevenirea și combaterea excluzunii sociale, compus din 26 de ONG-uri și instituții din Satu Mare cu acțiune în domeniul social, relevă situația extrem de gravă a accesului la educație a copiilor din mediile defavorizate de la nivelul municipiului Satu Mare: 52,27% dintre preșcolari nu merg la grădiniţă; 28,65% dintre copiii de 7–14 ani nu sunt înscrişi la şcoală; 53,19% dintre adoleşcenţi (14–18 ani) nu sunt înscrişi la şcoală; iar din totalul copiilor școlarizați: 10% nu frecventează școala deloc, iar 9 % nu merg în fiecare zi. Acestă situație, alături de multiplele probleme familiale, traiul în codiții de extremă sărăcie cu situații frecvente de neacoperire a nevoilor de bază și lipsa stimulării adecvate în mediul de viață în condițiile neasumării corespunzătoare a rolurilor parentale, are efecte catastrofale asupra dezvoltării acestor copii, care de la vârste fragede acumulează un mare decalaj față de ceilalți copii din comunitate, existând un risc uriaș ca aceștia să repete modelul de viață în condiții de marginalizare ce se perpetuează din generație in generație: la ora actuală doar 1 din 5 adulți lucrează iar 58,8% dintre ei ce muncesc, sunt zilieri/muncitori necalificaţi; 22% dintre adulți sunt analfabeți iar 64,8% au un nivel de şcolarizare ce nu depășește școala gimnazială; 44% nu au venituri suficiente nici pentru strictul necesar; 13% au fost nevoiţi să mănânce din gunoi; 30,38% nu au asigurare medicală și 42% nu şi-au putut cumpăra medicamente pentru ca nu au avut bani. Totodată, 30% dintre copii sunt exploatați: cerșetorie, prostituție și ajutor în gospodărie (fete de 10 – 12 ani abandonează școala pentru a avea grijă de frați/surori mai mici în timp ce părinții caută prin gunoaie și lipsesc de acasă toată ziua), accesul lor la educație fiind foarte redus și astfel viitorul lor fiind compromis.

Descriere proiect:

Proiectul sustine incluziunea sociala a 150 de copii, tineri și adulți din medii defavorizate din Satu Mare prin reducerea decalajelor la nivelul dezvoltarii abilitatilor de viata si accesului la educatie, servicii sociale si medicale, ce exista intre acestia si ceilalti membrii ai comunitatii locale în decurs de 12 luni. Conceptul inovator al proiectul se bazează pe folosirea noilor tehnologii ale informatiei si a softurilor educationale create de specialisti din domeniul educatiei, psihologiei si psihopedagogiei pentru stimularea dezvoltarii intelectuale, emotionale si a abilitatilor de viata a copiilor si tinerilor. Acesta imbină principiile psihopedagogice si teoriile recente ale invățării, cu facilitatile designului soft de înaltă calitate și este integrat într-un program complex de asistență socială ce asigura o intervenție holistică pe patru domenii fundamentale pentru reușita incluziunii sociale: stimularea interesului pentru învățare și creșterea motivației pentru dezvoltare; sustțnerea incluziunii timpurii a copiilor în sistemul public de educație; dezvoltarea abilităților parentale a tinerilor și responsabilizarea pentru asumarea corecta a rolurilor si responsabilităților părinților; creșterea accesului familiei la resurse existente în comunitate pentru asigurarea nevoilor de bază astfel încât să fie posibilă concentrarea pe dezvoltare. Obiectivele proiectului sunt: (1) Reducerea decalajelor educaționale si de dezvoltare a abilităților de viață generate de lipsa stimularii in mediul familial și neasumarea adecvata a rolurilor parentale, care există între 100 copiii / tinerii din familiile defavorizate și ceilalți copii / tineri din comunitata sătmăreană in decurs de 12 luni; (2) Dezvoltarea abilităților parentale şi îmbunătăţirea condiţiilor de susţinere a dezvoltării armonioase a copilului în 50 de familii defavorizate in decursul proiectului; (3) Susținerea integrării timpurii in sistemul de educatie și prevenirea abandonului scolar a 100 de copii până la finalul proiectului Beneficiiarii direcți sunt 100 de copii si 50 de părinți/viitori părinți din familii care se confruntă cu grave probleme de incluziune socială: copiii străzii, familii defavorizate ce trăiesc în locuințe improvizate, locuințe sociale și de necesitate, în condiții extrem de precare in municipiul Satu Mare si localitatile adiacente. Copii, tinerii si parintii vor fi atrasi si stimulati sa se implice in programele propuse prin asigurarea accesului la tehnologii, echipamente, instrumente si tehnici care in mediul lor de viata nu le sunt accesibile. Majoritatea colegilor de scoala ai copiilor din zonele defavorizate au acasa un computer, pe cand multi dintre acestia nu au nici macar electricitate acolo unde traiesc. Accesul la activitatile cu ajutorul softurilor educationale, ghidate de catre specialistii din echipa educativa, vor fi astfel foarte atractive pentru ei, crescand premisele unei frecvente ridicate la programele educative si de consiliere, o conditie esentiala pentru ca acestia sa faca progrese. Intreaga interventie va avea in centrul sau constientizarea importantei scolii, sprijinirea integrarii timpurii in sistemul de invatamant si prevenirea abandonului scolar. Prin atmosfera motivantă, beneficiarii proiectului își vor crește stima de sine, vor descoperii ca au multe calități pe care se pot baza pentru a-și construi o viata mai bună. Rezultate: 100 de copii vor fi sprijiniți să se integreze la grădiniță/ școală, Ei isi vor dezvolta abilități și cunoștințe de bază pentru integrarea școlară și socială : atentia, memoria, imaginația, stima de sine, mecanismele de învățare prin cooperare și joc, rabdarea, logica, perspicacitata, creativitata, gândirea critică, abilitățile matematice (aduanare, scădere, ordonare), scris, citit, vocabularul, abilități de masurare, bunele maniere, abilități de orientare în spațiu, spirit de observație, cunoștințe în diverse domenii (știinte, om-societate, sănătate, meserii, cultură și civilizație, mediu). Totodată, ei ăți vor dezvolta abilități de bază pentru integrarea în colectivitate (cooperare, munca în echipă, respectare de reguli). 50 parinti/viitori parinți îți vor dezvolta abilitățile parentale și cunostintele in domeniul preveniri bolilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite primind acces la mijloace contraceptive. 50 familii avea un acces crescut la servicii sociale și de bază în comunitate, îmbunătățindu-și condițiile de viață. Copiii și familiile acestora implicate în acest proiect își vor schimba perspectiva asupra viitorului prin înțelegerea faptului ca nașterea lor într-o familie săracă nu înseamnă că nu ar putea deveni informaticieni, medici, profesori, artiști sau orice altceva își doresc, fiindcă ei nu sunt condamnati la sărăcie, ci depinde de ei să facă eforturi pentru a se dezvolta. Astfel părinții vor fi determinați să susțină educaţia copiilor lor, facând paşi importanţi spre incluziunea socială.

Impact:

Accesul la activitatile din proiect realizate cu ajutorul softurilor educationale, ghidate de catre specialistii din echipa educativa, vor fi astfel foarte atractive pentru copii și părinți, crescand premisele unei frecvente ridicate la programele educative si de consiliere, o conditie esențială pentru ca aceștia să facă progrese. Intreaga interventie va avea in centrul sau constientizarea importantei scolii, sprijinirea integrarii timpurii in sistemul de invatamant si prevenirea abandonului scolar. Prin atmosfera motivantă, beneficiarii proiectului își vor crește stima de sine, vor descoperii ca au multe calități pe care se pot baza pentru a-și construi o viata mai bună. Rezultate: 100 de copii vor fi sprijiniți să se integreze la grădiniță/ școală, Ei isi vor dezvolta abilități și cunoștințe de bază pentru integrarea școlară și socială : atentia, memoria, imaginația, stima de sine, mecanismele de învățare prin cooperare și joc, rabdarea, logica, perspicacitata, creativitata, gândirea critică, abilitățile matematice (aduanare, scădere, ordonare), scris, citit, vocabularul, abilități de masurare, bunele maniere, abilități de orientare în spațiu, spirit de observație, cunoștințe în diverse domenii (știinte, om-societate, sănătate, meserii, cultură și civilizație, mediu). Totodată, ei ăți vor dezvolta abilități de bază pentru integrarea în colectivitate (cooperare, munca în echipă, respectare de reguli). 50 parinti/viitori parinți îți vor dezvolta abilitățile parentale și cunostintele in domeniul preveniri bolilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite primind acces la mijloace contraceptive. 50 familii avea un acces crescut la servicii sociale și de bază în comunitate, îmbunătățindu-și condițiile de viață. La nivelul beneficiarilor, proiectul va avea un impact pe termen lung in ceea ce priveste cresterea interesului, motivatiei si accesului la educatie. Investitia in baza materiala si de echipamente necesara pentru acest proiect va permite Asociatiei Stea sa continue programele create pe termen lung, cu costrui de intretinere rezbonabile ce vor fi asigurate prin parteneriatul cu Serviciul Public de Asistenta Sociala Satu Mare. Activităţile proiectului per ansamblu vor influenţa pozitiv atitudinea părinţilor lor faţă de viitor reducând lipsa de perspective specifică mediului defavorizat în care trăiesc, dezvoltând cunoştinţele şi abilităţile lor şi determinându-i să susţină educaţia copiilor lor şi sa facă paşi importanţi spre incluziunea socială.

Link webpage: www.asociatiasteasm.ro
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: