ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Educație digitală pentru un viitorul durabil

Iniţiatorul proiectului: Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21

Tema:

Educație

Argumente:

Proiectul se înscrie în prioritățile programului Teimplici.ro: abordează componenta de educație și își propune ca prin activitățile sale să introducă instrumentele TIC într-o școală dintr-o comunitate săracă din România–Cîndești, județul Buzău.Conform datelor statistice furnizate de partenerul de proiect, în Cîndești aprox. 300 de familii beneficiază de ajutor social.Chiar și așa, datele Eurostat indică faptul că România avea în 2013 una dintre cele mai mici rate ale impactului pozitiv după realizarea transferurilor sociale din UE28.De asemenea, rata angajării adulților în Cîndești este de 10%, iar rata declarată a șomajului este de 20%.De altfel, proiectul răspunde la un nivel mic unor priorități și probleme la nivel național.Mai exact,conform Eurostat, România avea în anul 2014 rata cea mai mare (peste 50%) de copii aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială, în timp ce media UE28 era de sub 30%. Satul Cîndești din județul Buzău se încadrează în acest grafic având în vedere datele menționate anterior și proiectul vine în sprijinul a 30 de copii în situație de risc.În ceea ce privește accesul și utilizarea computerelor în România, conform INS, în 2015 doar 48,4% dintre gospodăriile din mediul rural aveau calculator acasă, iar 33,1% internet.Conform unui raport emis in 2012 de Comisia Europeana privind integrarea TIC în educație, un computer din mediul școlar este utilizat, la nivelul clasei a 8-a, în medie, de 13 elevi, iar un computer din mediul școlar conectat la internet de 18 elevi.Totuși, 35% dintre cadrele didactice utilizau instrumentele TIC în peste 25% dintre ore.Acest aspect denotă un grad mare de receptivitate, dar și de nevoie în rândul cadrelor didactice de a avea acces la instrumente TIC, lucru pe care această inițiativă și-l propune pentru 10 astfel de persoane din Școala Gimnazială ,,Sat Cîndești” și pentru 30 de elevi.Un alt aspect care merită menționat, conform aceluiași raport, este tocmai faptul că, în general, elevii sunt stimulați de mediul educațional să utilizeze instrumentele TIC sub formă de premii la competiții, dar nu și prin suport tehnic sau financiar din partea instituțiilor locale/centrale.Astfel, inițiativa își propune să echipeze 30 de tineri și 10 cadre didactice din cadrul Școlii ,,Sat Cîndești” cu instrumente TIC la care nu ar avea acces fără sprijin financiar extern.De asemenea, la o scară mai mică, proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea tendințelor utilizării TIC în sistemul de educație românesc.

Descriere proiect:

Ideea proiectului ,,Educație digitală pentru un viitor durabil” constă în introducerea tehnologiei TIC într-una dintre comunitățile dezavantajate din mediul rural din România, satul Cîndești, din județul Buzău pentru a contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare în rândul elevilor, dar și a competențelor didactice ale cadrelor didactice. În același timp, inițiativa noastră răspunde nevoii de a reduce inegalitățile în ceea ce privește oportunitățile existene în domeniul educației și pe piața muncii, în mediul urban și mediul rural. Mai exact, prin acest proiect pilot, cele două asociații partenere își doresc să ofere posibilitatea de a deține instrumente și competențe TIC elevilor/cadrelor didactice din mediile dezavantajate din România. În concepția noastră, o populație echipată cu instrumentele și competențele necesare prin actul de educație poate contribui la un viitor durabil al comunității și țării din care face parte. Din acest motiv, credem că trebuie să ne îndreptăm atenția spre procesul educațional și spre îmbunătățirea acestuia în mod special în zonele defavorizate. Totodată, proiectul nostru are și o dimensiune globală dat fiind faptul că transpune în plan local următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030, adoptată de ONU în toamna anului 2015: Educație de calitate (ob. 4), Industrie, inovație și infrastructură (ob. 9), Inegalități reduse (ob. 10). Obiective: - Îmbunătățirea competențelor a 10 cadre didactice din Comuna Cîndești în domeniul TIC, jud. Buzău, prin achiziționarea a 10 tablete și organizarea a 3 ateliere de formare TIC dedicate acestora. - Prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea performanțelor școlare a 30 de elevi din medii defavorizate din satul Cîndești, jud. Buzău, prin achiziționarea a 30 de tablete și organizarea a 3 ateliere de formare TIC dedicate acestora. - Încurajarea voluntariatului pentru dezvoltarea comunităților defavorizate prin atragerea a 6 tineri care să actualizeze software-ul și aplicațiile de pe tabletele elevilor și cadrelor didactice în concordanță cu mediul educațional. Obiectivele proiectului vor fi atinse prin oferirea suportului necesar atât cadrelor didactice, dar și elevilor pentru a se adapta cu instrumentele achiziționate, dar și pentru a învăța cum să le integreze în activitățile de predare-învățare. În acest sens, strategia noastră se bazează pe atelierele realizate utilizând tehnici de educație non-formală. Acest tip de educație asigură o atmosferă prietenoasă, și, ulterior, atingerea obiectivelor. De asemenea, ne-am propus această strategie de ghidare a grupului țintă în ceea ce privește utilizarea instrumentelor TIC pentru că nu este suficientă achiziționarea și oferirea lor. Pentru a ne asigura că adaptarea educației la acestea în satul Cîndești are loc, este nevoie de suportul inițiatorilor proiectului. De asemena, trebuie menționat faptul că acest principiu este enunțat inclusiv în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (p.68), fiind încurajată dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor conform liniei strategice de dezvoltare 2. Grupul țintă al proiectului va fi format din 10 cadre didactice și 30 de elevi (inclusiv de etnie romă) din Școala Gimnazială Cîndești, din comunitatea Cîndești, județul Prahova. Localitatea această nu este aleasă întâmplător: conform datelor furnizate de partenerul din proiect, rata angajării adulților în Cîndești este de 10%, iar rata declarată a șomajului este de 20%. Cu toate acestea, există persoane care nu sunt înregistrate în bazele de date locale pentru a putea fi luate în calcul la rata șomajului. În același timp, în comunitatea Cîndești sunt persoane care lucrează ocazional fără să fie remunerate pe bază legală. De asemenea, potrivit datelor oferite de instituțiile din Cîndești, aproximativ 300 de familii din această comunitate beneficiază de ajutor social. În ceea ce privește Școala Gimnazială din Cîndești, gradul de promovabilitate la ciclul primar este de 88%, iar la ciclul gimnazial scade până la 61%. De asemenea, 60% dintre elevii acestei unități școlare sunt de etnie romă, iar dintre aceștia 46% și-a asumat apartenența. Factorii cheie din această inițiativă vor fi Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, în calitate de beneficiar - aceasta va asigura bunul mers al proiectului și punctual va fi responsabilă de activități; Agenția pentru Dezvoltare Comunitară Buzău - un alt factor cheie în buna implementare a inițiativei care acționează cu proiectele sale pe toate raza județului Buzău. Agenția are un istoric de cooperare cu satul Cîndești. Va fi responsabilă cu menținerea legăturii dintre APDD – Agenda 21 și Școala Gimnazială ,,Sat Cîndești”, dar și cu oferirea sprijinului în realizarea atelierelor locale. Un alt factor cheie va fi comunitatea Școlii Gimnaziale ,,Sat Cîndești” care va asigura condițiile pentru desfășurarea activității formatorilor cu elevii și cadrele didactice.

Impact:

Impactul proiectului va putea fi măsurat în rezultate tangibile și rezultate intangibile. Rezultatele tangibile sunt următoarele: - O întâlnire de pregătire a proiectului. - O evaluare a nevoilor și intereselor de învățare ale cadrelor didactice și elevilor. - 40 de tablete achiziționate în proiect pentru 30 de elevi și 10 cadre didactice. - 3 ateliere de îmbunătățire a competențelor TIC și integrare a acestora în procesul educațional dedicate celor 10 cadre didactice. - 3 ateliere de îmbunătățire a competențelor TIC și integrare a acestora în procesul de învățare dedicate celor 30 de elevi. - Un Toolkit de utilizare a instrumentelor TIC în educație - O evaluare finală a procesului de învățare în rândul elevilor și cadrelor didactice implicate în proiect. Rezultatele intangibile ale acestui proiect pilot vor fi consta în dezvoltarea competențelor TIC ale grupului țintă și integrarea instrumentelor TIC în actul de educație formală. Pentru cadrele didactice, impactul va fi vizibil în încrederea crescută în capacitatea lor de a furniza informații noi, de a învăța pe tot parcursul vieții, de a gestiona și îmbunătăți lecțiile și a dezvolta abilitățile tinerilor cu care lucrează, de a se implica în construcția viitorului acestora și în îmbunătățirea propriului viitor. În plus, tinerii vor identifica noi oportunități de învățare utilizând tableta ca instrument personal de învățare și își vor putea perfecționa competențele prin elearning. În ceea ce privește impactul asupra comunităților locale acesta se va manifesta prin rolul pe care cadrele didactice îl vor juca pentru tineri, dar și pentru colegii lor. Deși grupul țintă provine dintr-o comunitate mică, se poate vorbi despre impact la nivelul comunității, întrucât odată ieșiți din sistemul de învățământ, tinerii își vor putea utiliza competențele TIC în activitățile de lucru pe care le vor urma la nivel local. Toolkitul care va fi creat la finalul proiectului va fi și principalul instrument care va asigura efectul de multiplicare a proiectului pentru că va putea fi reutilizat pentru alte inițiative locale similare sau va putea fi preluat drept un model de bună practică de alte organizații și instituții locale. Impactul sustenabil al proiectului va fi asigurat prin faptul că grupul de cadre didactice va putea aplica competențele dobândite ca parte a muncii lor, ceea ce va permite continuarea modelului creat de proiect, chiar după terminarea acestuia. În plus, materialul de formare va putea fi folosit și fără a participa la un curs de formare dedicat, ceea ce înseamnă că și alți elevi și alte cadre didactice se vor putea folosi de acesta pentru a derula activități similare în prezența unei infrastructurii TIC. Materialul va fi diseminat către și că și către alte unități școlare din județul Buzău, dar va fi publicat cu acces gratuit pe website-ul APDD – Agenda 21, dar și pe contul ISSUU al asociației.

Link webpage: http://agenda21.org.ro
Link facebook: https://www.facebook.com/APDDagenda21/?ref=aymt_homepage_panel
Link twitter:
Link blog: