ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

,,Educație fizică și sport pentru sănătate!” Lisa, județul Brașov

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Comunitara Ucea

Tema:

Educație

Argumente:

Întrucât sportul ajută la dezvoltarea individului, după cum am arătat mai sus, e bine ca acesta să-l practice de la vârste fragede, chiar dacă la început doar din dorinţa de mişcare fizică nu de performanţă. Pentru o bună dezvoltare a individului, este necesar a se pune bazele unor activităţi sportive organizate la nivel şcolar. Este necesar ca elevii din clasele primare şi mai apoi din şcoli generale şi licee să practice sportul. Din orarul lor nu pot lipsi orele de educaţie fizică şi sport. Din nefericire, marcat de tehnologia modernă, de lumea virtuală care l-au înlănţuit în spaţiul închis al locului de muncă sau al casei, omul contemporan s-a depărtat de natură, de arenele sportive. Faptul că mulţi copii „practică” astăzi diferite ramuri sportive pe calculator, în timp ce sunt „scutiţi” de către părinţii excesiv de protectori de orele de educaţie fizică desfăşurate în şcoală reprezintă un fenomen social real şi deosebit de primejdios. Această realitate constituie un semnal de alarmă pentru toţi factorii implicaţi în procesul de formare a tinerei generaţii. De aceea, cercetătorii din domeniul psihologiei sportului au un rol esenţial nu doar în conturarea unor concepte şi metodologii specifice, ci şi în readucerea în atenţia societăţii a celebrului dicton al lui Juvenal: „Mens sana in corpore sano”. Timpul petrecut în faţa calculatorului şi a televizorului creşte direct proporţional cu vârsta, iar timpul petrecut în aer liber scade odată cu înaintarea în vârstă. Este îngrijorător faptul că în zilele de vacanţă , în zilele de la sfârşitul săptămânii, elevii stau în faţa calculatorului şi a televizorului peste 10 ore, de cele mai multe ori fiind asistaţi de către părinţi cu care vizionează nu numai emisiuni potrivite vârstei lor. Din diverse motive copiii preferă să stea în casă în detrimentul activităţilor în aer liber, iar cei care nu au calculator în casă preferă să-şi petreacă timpul liber în cluburi sau la prieteni. Foarte rar ies însoţiti de părinţi la plimbare în aer liber sau practică împreună cu părinţii exerciţii fizice. Este bine ştiut că, educaţia fizică desfăşurată atât la nivel de învăţământ primar cât şi la nivel de învăţământ gimnazial, liceal sau chiar universitar îndeplineşte un rol deosebit în procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii copilului. Specialiştii din domeniul psiho-pedagogic recunosc valenţele formative în plan biologic, motric, psihic şi social ale acestei discipline. Sportul şcolar înseamnă enorm în dezvoltarea copilului. De aici copilul învaţă să se joace, să folosească la început terenul de sport ca mijloc de desfăşurare al competiţiilor, nu în ultimul rând este locul de unde marile valori sunt selecţionate pentru marea performanţă. Consiliul Local Lisa este de părere că toţi cei implicaţi în dezvoltarea sportului trebuie să pună umărul la o bună organizare a sportului în şcoli, la evitarea crizei în care se află deoarece este singurul loc unde fiecare copil face mişcare. Pentru desfăşurarea în condiţii normale, cu respectarea regulamentului de specialitate, a diferitelor competiţii sportive, este necesară o anumită bază materială ce trebuie să cuprindă în mod obligatoriu terenurile, echipamentele şi instalaţiile respective, la care se vor adăuga materialele specifice disciplinei. Consiliul Local Lisa a luat în considerare aceste aspecte, a decis solicitarea finanţării pentru realizarea unui teren multifuncţional în cadrul Şcolii Generale Lisa.

Descriere proiect:

O expresie latină spune că "O minte sănătoasă se află într-un corp sănătos". Dacă ar fi să dăm crezare acestor vorbe, am putea spune că toată viaţa noastră stă sub semnul sănătăţii noastre fizice. Una din cele mai bune căi prin care putem să ne asigurăm de sănătatea nostră fizică este practicarea unui sport. Astfel prin prezentul proiect se solicită finanţare pentru amenajarea unui teren multifuncţional de sport în cadrul curţii Şcolii Generale Lisa. Copiii din cadrul școlii vor avea posibilitatea desfășurării diverselor activități împreună cu profesorii. Locuitorii vor avea un spațiu în care să își petreacă timpul liber. Sportul îi va face pe beneficiari să fie naturali și inventivi, muncitori, persoane care doresc să progreseze tot timpul, pasionate de ceea ce fac și doresc să obțină în viață, neclintite în momentele critice și mediatoare și mentori ai propriilor aptitudini și calități. Obiectivele urmărite prin lucrările propuse: DOTARE TEREN SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL prin amenajarea unui teren în curtea Şcolii Generală Lisa. SPRIJINIREA SPORTULUI DE MASĂ prin asigurarea accesului facil al populaţiei, în special a tinerilor, la unităţi sportive realizate şi dotate corespunzător şi care asigură condiţiile necesare practicării sportului. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Educaţia fizică reprezintă o componentă a educaţiei, exprimată printr-un tip de activitate motrică ce dispune de forme de organizare şi reguli de desfăşurare, care urmăreşte optimizarea potenţialului biomotric şi psihic al individului, în vederea creşterii calităţii vieţii. Sportul este o activitate de întrecere, constituită din ansamblul ramurilor de sport, care are drept obiectiv dezvoltarea condiţiei fizice şi psihice a individului, pentru obţinerea de performanţe în competiţiile de toate nivelurile. 1. Desfăşurarea orelor de educaţie fizică pe un teren dotat corespunzător; 2. Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu handicap) prin practicarea exerciţiilor fizice şi sportului în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport; 3. Revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal, handbal şi baschet; 4. Dezvoltarea activităţilor sportive în mediul rural în corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală; 5. Încurajarea copiilor dar și localnicilor de a face sport, oferindu-le mai multe alternative; 6. Îndepărtarea copiilor de calculator, de jocurile virtuale, oferindu-le un mediu plăcut și sigur de joacă; 7. Reducerea problemelor de sănătate în rândul copiilor, dar și celorlați localnici și tratare celor existente. Impactul proiectului va fi foarte mare în rândul localnicilor. Copiii în primul rând, vor face mult mai mult sport, ceea ce duce la creșterea nivelului de învățare, sănătate și concentrare. Mulți copii din localitate sunt pasionați ai fotbalului, iar prin existența acestor terenuri multifuncţionale se pot antrena pentru a ajunge campioni. Existând aceste terenuri copiii pot avea activități comune împreună cu părinții, ceea ce va consolida relațiile dintre aceștia. După implementarea proiectului dorim să organizăm competiții cu premii între copii, aceste competiții vor avea un rol constructiv în relațiile sociale ale acestora. Reducerea riscurilor de accidente provocate de jocurile copiilor în locuri publice sau necorespunzător amenajate, motivarea celor mici de a se juca și a face sport în aer liber, evitând astfel jocurile virtuale în fața calculatorului și îndepărtând-i de alte activități necorespunzătoare care le pot aduce anumite vicii, oferirea unor spații moderne, frumos amenajate copiilor din comună, care să-i aducă în rândul copiilor de vârsta lor care beneficiază deja de acest minunat lucru. Se propune amenajarea unui teren sportiv multifuncțional în localitatea Lisa, județ Brașov care va avea ca beneficiari un număr de 220 elevi. În prezent spaţiul destinat terenului de sport se află într-un stadiu degradant. Astfel se înţelege necesitatea primirii acestei finanţări, este important pentru participanţii la actul educaţional să îşi desfăşoare activitatea într-un spaţiu care să arate bine, în care desfăşurarea exerciţiului fizic să fie într-un perimetru sigur care nu facilitează accidentările. Prin practicarea unui sport încă din copilărie, ne asigurăm de existenţa unei forme fizice, de pe urma căreia avem de câştigat în orice activitate pe care am face-o. Indiferent dacă învăţăm, ne jucăm sau facem diverse treburi casnice, prin forma fizică ne asigurăm o rezistenţă ridicată, adică posibilitatea de a efectua acea activitate pe o perioadă mai lungă de timp. Împreună cu capacitatea de a rezista cu uşurinţă activităţilor zilnice, practicarea unui sport atrage după sine şi o dezvoltare armonioasă a corpului. Prin practicarea unui sport, organismul este ferit de extreme precum: slăbirea disgraţioasă a trupului sau obezitatea. Odată cu această modelare echilibrată acorpului, ne vom învăţa organismul cu un regim alimentar sănătos. Aceste aspecte au şi o influenţă directă asupra sănătăţii noastre fizice şi ne permit să ne ferim mai uşor de diverse boli. În prezent terenul propus spre amenajarea nu este amenajat având un aspect degradant. Dat fiind faptul că terenul se află în curtea Școlii Generale Lisa se subînțelege necesitatea amenajării unui teren de sport multifuncțional, unde elevii școlii își vor putea desfășura activitățile sportive. Mai jos vom atașa un set de poze pentru a evidenția necesitate primirii finanțării amenajării acestui teren.

Impact:

Prin solicitarea finanţării pentru amenajarea terenului de sport se va amenaja un teren multifuncţional de sport pe care se va putea practica handbal, fotbal, baschet și tenis. Terenul va fi amenajat cu gazon artificial, stâlpi de iluminat, gradenă şi echipamente sportive și diferite accesorii sportive. Din punct de vedere anatomic și fiziologic, corpul unui copil trece prin nenumărate modificări într-un timp relativ scurt. Asta nu duce decât la disconfort fizic, dar şi la neîncredere, incertitudine, ruşine, sau inhibiţie. Tocmai de aceea, sportul ajută corpul copilului să se armonizeze şi, în plus, e cel mai plăcut mod de a se elibera de tensiunea acumulată. Mai mult decât atât, cei care aleargă, joacă fotbal, handbal ori baschet, scapă de obezitate şi se ating mai rar de alcool sau de pachetul de ţigări. Ca să nu mai spunem că, sportul e alternativă sănătoasă la activităţi cum sunt privitul excesiv la televizor sau orele pierdute în faţa calculatorului. Tinerii care fac sport, vor avea calităţi ce nu obţin din cărţi. Vorbim despre ambiţie şi forţă. Acestea se deprind doar prin sport, chiar şi cel de la şcoală. În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi sportul prezintă conţinuturi şi sarcini specifice, cu influenţe de sistem asupra individului, în plan fizic, motric, intelectual, estetic şi moral. În acelaşi timp, educaţia fizică şi sportul pot fi considerate drept forme speciale de educaţie prin fizic, care conduc nu doar la finalităţi biologice, ci şi la importante aspecte psihologice şi sociale. Educaţia formală şi informală beneficiază de valorile transmise prin educaţie fizică şi sport, cum sunt acumularea de cunoştinţe, motivaţie, aptitudini, dispoziţia de a depune eforturi personale, precum şi de calităţile sociale, cum sunt munca în echipă, solidaritatea, voluntariatul, toleranţa şi fair-play-ul, totul într-un context multicultural.

Link webpage:
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: