ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Educaţie pentru o viaţă independentă, dezvoltare durabilă pentru copii de la sat prin E-learning.

Iniţiatorul proiectului: Asociația Social Activ

Tema:

Educație

Argumente:

În 2014-2015 Asociația Social Activ a implementat proiectul socio-educațional și de dezvoltare comunitară pentru peste 450 de copii în 8 comunități rurale. Proiectul a fost apreciat de beneficiari, membrii ai comunității (părinți, cadre didactice, instituții locale etc.) și a fost promovat de către aceștia și în alte sate care ne-au solicitat intervenția. Astfel în vara anului 2015 am organizat activități similare cu cele derulate în cadrul proiectului anual. În 4 săptămâni peste 150 de copii-beneficiari noi, proveniți din mediul rural: familii sărace, dezorganizate, copii ai diverselor etnii locale (romi), copii cu dizabilități au participat la activități distractiv-educative. La finalul programului profesorii, părinții ne-au solicitat să revenim cu un proiect pe termen lung în care să includem si educația pentru folosirea noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii cu scopul dezvoltării. Copiii le folosesc tot mai des dar nu în scop educativ ci doar pentru divertisment, sunt atrași de noile comunication device-uri pentru ca sunt la modă însă puțini le folosesc în scop educativ. În majoritatea cazurilor copii/tinerii accesează informații ce le periclitează dezvoltarea psiho-social-educativă și emoțională, înregistrează slabe rezultate la învățătură, nu își dezvoltă abilitățile de comunicare și relaționare interumană în viața reală, ajungându-se până la cazuri patologice. Folosirea necorespunzătoare a noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii de către copii/ tineri duce în multe cazuri la violență verbală,fizică (prin accesarea unor filme video cu conținut agresiv, violent), racolarea lor în diverse rețele pornografice (site-uri de pornografie infantilă, porno-chat), abandon școlar (scade interesul pentru studiu) uneori chiar la comiterea de suicid (diverse postări jignitoare, denigrări la adresa utilizatorilor). În urma întâlnirilor cu membrii cheie din comunitățile prevăzute în proiect, și conform Strategiei ASA, propunem timp de 6 luni implementarea Proiectului Educaţie pentru o viaţă independentă, dezvoltare durabilă pentru copii de la sat prin E-learning., cu scopul de a crește accesul la servicii de educație și dezvoltare a copiilor, tinerilor, familiilor aflate în situații dificile, din cât mai multe localități din mediul rural, sate izolate și orașe mici, dezvoltând pe termen lung o rețea la nivel național. Până în prezent un am identificat un program similar, implementarea unui platforme E-learning DVI fiind de un real folos.

Descriere proiect:

Într-o lume în care tehnologia și mijloacele de comunicație sunt indispensabile, o educație corespunzătoare a acestora este deasemenea indispensabilă, mai ales în rândul tinerei generații. De la prevenirea comportamentului deviant, patologic, până la dezvoltarea psiho-socială și integrativă a copiilor/tinerilor în societate, o platformă E-learning DVI poate oferi soluții adecvate copiilor/tinerilor cat si profesionistilor, părinților implicati în educația copilului, ceea ce ne propunem să creem și implementăm în cadrul acestui proiect. Scopul proiectului: dezvoltarea unui program complex socio-educativ, de dezvoltare a abilităților de viață independentă, dezvoltare personală și comunitară – (numit în continuare E-learning DVI) pentru 200 copii/tineri , cu vârsta între 8-15 ani, din grupuri dezavantajate și un numai, care trăiesc în mediul rural, comunități izolate și orașe mici, timp de 6 luni, din 12 sate în județele Arad și Prahova. Ob. 1 Dezvoltarea unui program de activități de educație, dezvoltare personală și implicare comunitară pentru 200 copii și tineri, din 12 comunități dezavantajate din Județele Arad și Prahova, Ob. 2 Dezvoltarea unui program de formare în E-learning, educație nonformală, de responsabilitate comunitară pentru 30 adulți din comunitatea locală, organizații și instituții publice, din 12 comunități dezavantajate din Județele Arad și Prahova. Ob. 3 Creșterea gradului de implicare civică comunitară a unui număr de peste 30 de voluntari (membri din comunitate; cadre didactice, angajați Telekom și a instituțiilor locale din comunitățile prevăzute în proiect, prin implicarea lor în implementarea activităților proiectului. Proiectul propus va fi implementat pe două axe implementate în paralel timp de 6 luni Axa 1: Dezvoltare comunitară și crearea platformei E-learning-DVI Transfer de know-how de la Asociația Social Activ, în calitate de implementator, către instituțiile locale partenere (școli, centre educaționale, cluburi școlare) și membri ai comunități din cele 12 comunități prevăzute în proiect și implementare platformă E-learning. În perioada propusă vom implementa în paralel: 1. activități de creare/implementare platformă E-learning DVI împreună cu angajați Telekom și parteneri IT ASA, 2. activități de transfer de know-how membrilor comunității-voluntari (cadre didactice, animatori socio-educativi, membri comunitate etc. 3. promovare și mediatizare proiect/platformă la nivel național La încheierea acestui proiect, membrii comunității împreună cu instituțiile locale vor avea capacitatea să continue programul socio-educativ și de dezvoltare comunitară pe termen lung, ASA asigurând pentru anul al II-lea supervizarea și asistența necesară în comunități. Menționăm că în comunitățile în care intervenim peste 90% din copii au acasă PC, tabletă sau laptop. Cei din familia defavorizate le-au primit în cadrul programelor școlare și ASA a oferit în comunități 100 de PC-uri în vara 2015 copiilor care un aveau. Axa 2: Program socio-educațional pentru copii/tineri din 12 comunități defavorizate din mediul rural Asociația Social Activ va interveni în cele 12 comunități printr-un program complex de educație psiho-socială și de dezvoltare personală timp de 6 luni, utilizând metode de educație nonformală și Platforma de E-lerning online (moodle). Beneficiarii proiectului vor participa la activități de educație, de dezvoltare personală și durabilă care vor contribui la creșterea posibilităților de integrare socio-profesională a copiilor și tinerilor din mediul rural și orașe mici, la scăderea gradului de abandon școlar, la scăderea numărului victimelor pornografiei infantile, prostituției și a altor comportamente distructive. Totodată, prin implicare în activitățile proiectului beneficiarii proiectului, direcți și indirecți, vor avea posibilitatea de a se dezvolta educațional extra-școlar folosind noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, de a construi programe de intervenție comunitară împreună și de a dezvolta pe termen lung proiecte similare. Impactul și rezultatele proiectului va crește tot mai mult în timp, pe măsură ce platforma E-learning va fi accesată la nivel național de un număr cât mai mare de beneficiari și implementată în cât mai multe școli din mediul rural și un numai. Impactul se va măsura pe termen lung, atât la beneficiarii direcți cât și indirecți prin dezvoltarea capacităţii de adaptare şi creşterea şanselor de integrare socială; creşterea rezultatelor academice și motivaţiei de a merge la școală, de a se implica în activităţi de studiu şi cunoaştere practică și experențială; comportament responsabil, creșterea motivaţiei de a descoperi şi cunoaşte lucruri noi implicându-se în procese decizionale în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale. Peste 200 de beneficiari direcți vor participa direct la atelierele de educație, peste 2000 de beneficiari indirecți utilizatori ai plaformei virtuale, peste 30 de voluntari implicați.

Impact:

În urma implementării proiectului de față estimăm următorul impact și rezultate: • Dezvoltarea creşterea şanselor de integrare socială; creşterea rezultatelor academice și motivaţiei de a merge la școală, de a se implica în activităţi de studiu şi cunoaştere practică; comportament responsabil, creșterea motivaţiei de a descoperi şi cunoaşte lucruri noi implicându-se în procese decizionale în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale. • Efect de coerență şi coeziune: diseminarea cunoştinţelor şi împărtăşirea experienţelor acumulate; instituțiile partenere și persoanelese vor implica în acţiuni de promovare şi dezvoltare a conceptului proiectului prin abordarea interdisciplinara şi transdisciplinara a acestuia; programe de formare în acest domeniu. • 6 luni de intervenție în 12 comunități defavorizate prin implementarea a peste 3500 de ore de activităţi educație civică, dezvoltare personală și durabilă pentru 450 de copii/tineri din grupuri dezavantajate. * peste 6 luni de asistare si supervizare implementare E-learning DVIpentru profesioniștii locali • 30 de adulti formati în educație nonformală, membrii a-i echipei de intervenție locală • 20 voluntari implicați în activitățile directe cu copiii/tinerii și de dezvoltare comunitarăși dezvoltare platforma e learning DVI • Peste 10 evenimente de promovare a proictului și dezvoltare organizațională, • peste 2000 de membrii a-i localităților informați despre existența ASA și a programelor comunitare, • peste 10 de societăți comerciale, instituții locale, scoli participante/ partenere În anii următori, ASA va folosi această platformă pentru multiplicarea proiectului la nivel național cu sprijinul partenerilor din domeniul educațional - M.E.C.T și alte instituții. Accesul la platformă va fi gratuit, astfel putem oferi posibilitatea tuturor să acceseze acest program educativ. În comunitățile în care copii un au acces la tehnologie, vom pregpti proiecte în parteneriat cu autoritățile locale pentru a asegura acestora tehnologia necesară.

Link webpage:
Link facebook: https://www.facebook.com/AsociatiaSocialActiv/timeline
Link twitter:
Link blog: