ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Elevii din Biertan- mai aproape de știință și natură

Iniţiatorul proiectului: Asociația Pro-Biertan

Tema:

Educație

Argumente:

Sistemul educațional tradițional, prin metodele actuale de predare, se dovedește a fi tot mai nepotrivit pentru noua generație, neatrăgând copiii spre însușirea unor cunoștințe care stau la baza funcționării ecosistemelor, sisteme din care omul este parte integranta. Trăim într-o perioadă în care vedem cum dezvoltarea tehnologiei este incriminată ca fiind unul dintre motivele centrale pentru care copiii nu mai sunt atrași de activități în aer liber. Prin diversificarea instrumentelor de învățare și predare vom arăta că tehnologia poate fi, de fapt, un aliat al nostru în calea regăsirii conexiunii cu mediul. Elemente simple care explică rolul plantelor, al animalelor si al funcționării mediului dar și al descoperirii naturii din jurul casei lor, prezentate într-un mod atractiv si interactiv, folosind tehnologia modernă, digitală vor fi mult mai simplu de înțeles de către cei peste 100 de elevi ai școlii gimnaziale din comuna Biertan.

Descriere proiect:

La nivelul Uniunii Europene, cetățenii români sunt printre cei mai neinformați cu privire la problemele de mediu iar tinerii cei mai eco-indiferenți; trăim într-o eră în care lipsa educatiei adaptată nevoilor lumii curente este vizibil unul dintre factorii care îngreunează dezvoltarea societății. Ne îndepărtăm tot mai mult de ce înseamnă vital, de cunoștințe de bază, deși informația, prin tehnologie este tot mai aproape de noi. Educația pentru dezvoltare durabilă este unul dintre principiile care direcționează în prezent mișcarea de protecție a resurselor naturale, resurse care stau la baza existenței noastre ca specie. Dar cum putem să facem educație pentru mediu fără să înțelegem legile și principiile care guvernează mediul natural și ființa umană? Cum putem face tranziția, în mintea colectivă, de la utilizarea în scop distractiv a noilor echipamente de comunicare la utilizarea în scop educațional? Cum putem înțelege, învăța și implica prin joc? Răspunsul stă în parteneriatul format între WWF-România si Asociația Pro-Biertan, care este parte a strategiei WWF, aceea de a lucra cu organizații “la firul ierbii”, în vederea dezvoltării lor organizaționale și a creșterii capacității locale de derulare a proiectelor care țin de dezvoltarea comunităților. Educația este un pilon important în activitatea Asociației Pro-Biertan, iar WWF este recunoscută pentru proiectele dedicate menținerii biodiversității. Prin acestă colaborare dorim să continuăm eforturile comune începute în anul 2015 de dezvoltare a zonei, implementând împreună un proiect de educație care are în centru natura, valorile naturale și culturale ale zonei care au dus la desemnarea celui mai mare sit continental Natura 2000, Podișul Hârtibaciului, viitoarea destinație de eco-turism Colinele Transilvaniei. Mai mult decât atât, în acest parteneriat Asociația Pro-Biertan, prin susținerea pe care o are la nivel local din partea administrației publice locale și a instituției de învățământ asigură partea de sprijin și implementare a proiectului, iar WWF-România, prin vasta rețea de informare/comunicare pe care o are poate asigura vizibilitatea necesară inițiativei susținute de Telekom. Conceptul pe care îl propunem este transpunerea a 20 de lecții de biologie din curricula școlară aferentă claselor V-VIII și a unui modul practic pentru ieșirile în teren pe un suport electronic interactiv sub forma unei pagini web. Practic testăm o metodă nouă de învățare a științelor naturii care pune accent pe cele patru procese din taxonomia lui Kolb: a face (doing), a experimenta (experiencing), a reflecta (reflecting), a gândi (thinking) de care vor beneficia cadrele didactice care predau materia Biologie și elevii claselor V-VIII ai școlii gimnaziale din comuna Biertan. Cei 2 profesori de biologie care predau aici vor avea o variantă alternativă, tehnologizată, în transmiterea informațiilor legate de botanică, zoologie, anatomia corpului uman și ecologie către cei peste 110 elevi, majoritatea de etnie rromă, provenind din familii defavorizate, care vor putea învăța prin joc și vor avea oportunitatea de a explora mediul, natura din jurul casei lor, implicându-i chiar și pe părinții lor. Am optat pentru transpunerea unor lecții din curricula națională tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice, de a facilita transferul de informații și de a contribui la creșterea rezultatelor academice și a motivației de a merge la școală. Scopul proiectului: dezvoltarea unui instrument de predare și învățare pentru curricula de Biologie și a unui modul de practică în vederea identificării valorilor naturale ale ariei protejate pentru elevii școlii gimnaziale din comuna Biertan. Obiectivul 1 Dezvoltarea pe suport electronic a unui program de activități de educație bazat pe curricula școlară și pe valorile naturale și culturale ale zonei, în primele 5 luni ale proiectului Obiectivul 2 Dezvoltarea, până la finalul proiectului, a unei rețele de persoane implicate civic în viața comunității din Biertan, cu peste 20 de voluntari (membri din comunitate; cadre didactice, angajați Telekom și a instituțiilor locale din comunitatea prevăzută în proiect, Obiectivul 3 Promovarea și conștientizarea proiectului către factorii interesați.

Impact:

Prin specificul activităților propuse prin proiect ne dorim o creștere a nivelului de cunoștințe legate de științele naturii și de existența ariei protejate de interes comunitar, creșterea rezultatelor academice și a interesului pentru școală, a unui comportament responsabil față de natură. Acest suport va contribui la implicarea elevilor în clasă și în acțiunile de cunoaștere practică. Dascălii vor beneficia de acestă oportunitate pentru a ieși din contextul obișnuit până acum, de a experimenta alte metode de predare care să faciliteze o mai mare coeziune între ei și elevi. Pe latură socială, având în vedere că beneficiarii principali provin din familii sărace care nu au posibilități pentru a achiziționa echipamente IT, prin utilizarea unor device-uri de ultimă generație putem contribui la creșterea șanselor de integrare socială, în contextul în care competențele digitale devin o cerință absolută. Impactul indirect ține de dezvoltarea unei conștiințe legată de valorile intrinseci ale zonei în care trăiesc: cel mai mare sit continental Natura 2000, arie cu Înaltă Valoare Naturală (HNV), zonă rurală înscrisă în patrimoniul UNESCO și de dezvoltarea unor abilități practice de recunoaștere a speciilor de floră și faună care se regăsesc în împrejurimile casei lor. Pe termen mediu și lung impactul se poate măsura și prin gradul de replicabilitate a proiectului, deoarece platforma-acest suport electronic va putea fi preluat și folosit și de alte școli din zona, cu un minim de investiție în tehnologie sau chiar folosind calculatoarele existente, acolo unde este cazul.

Link webpage:
Link facebook: https://www.facebook.com/AsociatiaProBiertan/
Link twitter:
Link blog: