ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Este mult mai distractiv...la modul digital!

Iniţiatorul proiectului: Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic - Romania (ASCHF-R)

Tema:

Educație

Argumente:

Copiii și tinerii cu dizabilități au dreptul să meargă la școală ca orice copil. Lucrurile se complică atunci când copilul nu poate utiliza mijloacele clasice, de exemplu nu poate ieși la tablă sau nu poate apuca creta ... Pentru a-și realiza potențialul și a se bucura de șansa la învățătură, mulți dintre copiii cu dizabilități au nevoie de tehnologii asistive, de mijloace adaptate ingenios, pe de o parte și, pe de altă parte, de creativitatea, imaginația și dăruirea cadrelor didactice care lucrează cu ei. Noile tehnologii informatice și de comunicații pot aduce schimbări substanțiale în viața copiilor care primesc sprijinul și mijloacele tehnice necesare. Este celebru cazul fizicianului și cosmologului Stephen Hawking dar există și multe alte dovezi care susțin nevoia acordării sprijinului tehnic mai ales în cazurile grave. Din păcate, aceste mijloace tehnice, tehnologia asistivă în general, au prețuri prohibitive și sunt inaccesibile marii majorități de părinți care au în îngrijire copii cu dizabilități deși Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr 221/2010, prevede printre obligațiile statelor și pe cele referitoare la inițierea și promovarea cercetării, încurajarea utilizării „de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile.” Argumentația proiectului se bazează așadar pe nevoile specifice ale copiilor cu dizabilități, resursele financiare limitate din domeniul educațional și interesul asociației pentru respectarea dreptului la educație.

Descriere proiect:

Obiective: 1. Însușirea cunoștințelor de utilizare a tehnologiilor informatice de către 250 de copii și tineri cu dizabilități. 2. Informarea despre beneficiile și eficiența noilor tehnologii informatice și de comunicare a cel puțin 350 de persoane (părinți, membrii familiilor care au în îngrijire copii și tineri cu dizabilități, reprezentanți ai asociației, specialiști și alții). 3. Diseminarea rezultatelor proiectului. Concept: Suntem responsabili să dăm copiilor și tinerilor cu dizabilități șansa la educație și să le creem oportunitățile de dezvoltare, cunoscând și respectând nevoile lor specifice! Strategia: Strategia noastră se bazează pe acțiunile de informare, monitorizarea impactului utilizării noilor tehnologii, lobby și advocacy. Informarea va aduce beneficii tuturor celor implicați în acest proiect. Pe de o parte, vor fi copiii și tinerii cu dizabilități, părinții și alți membri de familie, specialiștii care vor descoperi schimbările pozitive pe care utilizarea noilor tehnologii pot să le aducă în viața școlară, și anume creșterea interesului, a atenției, a concentrării, implicării și altele. Pe de altă parte suntem convinși că se vor produce schimbări și la nivelul atitudinilor personalului Telekom care va veni în contact cu copiii și tinerii cu dizabilități și cu persoanele care se ocupă de aceștia. Există încă prejudecăți referitoare la persoanele cu dizabilități, anumite atitudini de milă și toleranță pasivă cu care asociația noastră se luptă de peste 25 de ani. Monitorizarea impactului utilizării noilor tehnologii va furniza detaliile de specialitate pe care cadrele didactice și alți specialiști care lucrează cu copiii și tinerii cu dizabilități le pot fructifica în munca lor. Vom face lobby și advocacy pe baza rezultatelor proiectului pentru a convinge autoritățile publice să acorde mai multă atenție investițiilor în noile tehnologii care pot schimba viața copiilor și tinerilor cu dizabilități, cu atât mai mult cu cât există obligații asumate prin semnarea și ratificarea convențiilor internaționale din domeniu. Activităţi: 1. Schimb de experiență și asistență tehnică - întâlniri pregătitoare între reprezentanții desemnați să se ocupe de proiect din partea asociației și reprezentanții Telekom, în vederea selectării celei mai corecte și eficiente soluții de tehnologii informatice și de comunicații pentru copiii și tinerii cu dizabilități, plecând de la nevoia de table interactive și softuri speciale. 2. Dotarea cu tehnologia selectată - acordarea de asistență tehnică din partea personalului Telekom. 3. Activități directe cu copiii și tinerii cu dizabilități – desfășurarea de activități directe cu copiii și tinerii cu dizabilități, asistență tehnică de către personalul Telekom. 4. Activități de informare a părinților, membrilor de familie, specialiștilor, reprezentanților asociației, cu privire la utilizarea noilor tehnologii – susținerea de către personalul Telekom a unor sesiuni tematice. 5. Monitorizare, evaluare, raportare – analiza și sinteza observațiilor obținute pe parcursul desfășurării proiectului, elaborarea raportului final. 6. Masă rotundă cu participarea reprezentanților publici (ANPD, ANPDCA, MMFPSPV etc.) pentru a convinge despre importanța investițiilor în noile tehnologii pe baza rezultatelor proiectului. Beneficiari vizaţi de proiect: Beneficiarii proiectului pot fi grupați în două categorii: direcți și indirecți. Beneficiari direcți: - 250 de copii și tineri cu dizabilități Beneficiari indirecți (aproximativ 350 persoane): - Părinți ai copiilor și tinerilor cu dizabilități - Membri ai familiilor care au în îngrijire copii și tineri cu dizabilități - Cadre didactice și alți specialiști care lucrează cu beneficiarii direcți - Reprezentanți ai asociației Impact proiect: Un impact esențial se va petrece în dezvoltarea personală a copiilor și tinerilor cu dizabilități care își vor dezvolta cogniția, limbajul, motricitatea și simțurile. Varianta digitală la tabla și creta clasice vor contribui extrem de mult la dezvoltarea abilităților de interacțiune și vor aduce ca noutate exerciții interactive, jocuri, animații și filme care vor face atmosfera mult mai distractivă și mai antrenantă și vor duce la creșteri semnificative ale concentrării, receptivității și implicării. Putem estima un număr de utilizatori direcți de cel putin 250 de persoane/an, și anume copiii cu dizabilități care frecventează centrele de zi, precum și copiii și tinerii cu dizabilități care participă la seriile de tabăra de vară organizate la mare și la munte. Numărul poate crește pentru că vor fi totodată informați și sensibilizați cu privire la beneficiile tehnologiilor informatice părinții și alți membri de familie. Toți aceștia vor putea observa cum noile tehnologii pot schimba viața copiilor și tinerilor cu dizabilități și pot produce bucurie, creșterea interesului și a încrederii in sine. Rezultate: 1. 250 de copii și tineri cu dizabilități vor utiliza noi tehnologii. 2. 350 de persoane vor fi informate despre beneficiile utilizării de noi tehnologii. 3. Cel puțin 50 de reprezentanți ai instituțiilor publice implicate în protecția copilului și dizabilitate vor fi informate cu privire la rezultatele proiectului. 4. Intâlniri tematice și schimburi de experiență realizate între asociație, centre de zi și reprezentanții Telekom. 5. Cel puțin o activitate de lobby pentru creșterea investițiilor în noile tehnologii în domeniul dizabilității. 6. Album foto realizat cu imagini de pe parcursul desfășurării proiectului. 7. Raport final realizat, validat și diseminat.

Impact:

Un impact esențial se va petrece în dezvoltarea personală a copiilor și tinerilor cu dizabilități care își vor dezvolta cogniția, limbajul, motricitatea și simțurile. Varianta digitală la tabla și creta clasice vor contribui extrem de mult la dezvoltarea abilităților de interacțiune și vor aduce ca noutate exerciții interactive, jocuri, animații și filme care vor face atmosfera mult mai distractivă și mai antrenantă și vor duce la creșteri semnificative ale concentrării, receptivității și implicării. Putem estima un număr de utilizatori direcți de cel putin 250 de persoane/an, și anume copiii cu dizabilități care frecventează centrele de zi, precum și copiii și tinerii cu dizabilități care participă la seriile de tabăra de vară organizate la mare și la munte. Numărul poate crește pentru că vor fi totodată informați și sensibilizați cu privire la beneficiile tehnologiilor informatice părinții și alți membri de familie. Toți aceștia vor putea observa cum noile tehnologii pot schimba viața copiilor și tinerilor cu dizabilități și pot produce bucurie, creșterea interesului și a încrederii in sine.

Link webpage: www.aschfr.ro
Link facebook: -
Link twitter: -
Link blog: -