ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Implementarea noilor tehnologii în terapia comportamentală

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Dog Assist

Tema:

Protecție socială

Argumente:

Argumente: Tulburările de spectru autist (TSA) sunt considerate unele dintre cele mai severe tulburari neuropsihiatrice ale copilariei. Conform celor mai recente studii ale Centrului pentru Prevenirea si Controlul Maladiilor din Atlanta, SUA (martie 2014), în lume 1 din 68 de persoane are autism. TSA presupun afectări pe toate paliere de dezvoltare, cu precădere la nivel de comunicare, interacțiune social, motriciate, sensorial, cognitiv. Terapia asistată de animale (TAA), conform literaturii de specialitate, aduce îmbunătățiri ale abilităților sociale, dar și ale abilităților emoționale, două dintre cele mai afectate arii la copii diagnosticați cu TSA. Frecvența contactul vizual crește, copilul este mai concentrat la sarcini, mai implicat în terapie și mai motivat datorită prezenței câinelui de terapie, care reprezintă legătura dintre beneficiar și terapeut. Nu în ultimul rând, apar îmbunățiri la nivel cognitiv, dar și motric. Având în vedere afectarea multiplă în cadrul acestor beneficiari, planul terapeutic este nevoie să includă sarcini diverse, pentru a atinge aceste obiective diverse. În acest sens, Tableta SmartEdPad va reprezenta un instrument care va oferi terapeutului sarcini diferite și diverse, adecvate tuturor palierelor de afectare. Astfel, va fi conceput planul de intervenție și va fi adaptat pentru a include elemente de terapie asistată de animale, care vor aduce plusul de motivație pentru a păstra beneficiarul implicat în terapie, cu zâmbetul pe buze, crescând astfel eficiența intervenției. Copiii diagnosticați în spectru autist, pentru a putea achiziționa abilități specifice vârstei lor, trebuie să parcurgă diferite tipuri de terapie, în fiecare zi, cumulând cel puțin 20-30 de ore pe săptămână de terapie comportamentală aplicată (ABA), terapie ocupaţională, logopedie, terapie pentru integrare senzorială, terapie prin artă, kinetoterapie etc. Astfel, devine extrem de important ca terapeuții să aibă la îndemnă modalități de cuantificare a progresului copilului, pentru a putea evalua eficiența terapiei. Mai mult decât atât, este nevoie de un sistem de management integrat al cazurilor, un sistem care să centralizeze progresul copilului pe fiecare palier de intervenție și de a face aceste informații accesibile specialiștilor care lucrează la acest caz și, bineînțeles, părinților. Tableta SmartEdPad oferă aceste funcții, care vor îmbunătăți considerabil atât comunicarea celor implicați în terapie, cât și eficiența terapiei, prin monitorizarea continuă pe care o oferă.

Descriere proiect:

Proiectul are ca și obiectiv principal oferirea unui program pilot de intervenții folosind noile tehnologii, dar și metode de terapie asistată de animale. Elementul de inovație pe care îl aduce este acela de a oferi atât un instrument tehnologic terapeutului - tableta SmartEdPad, cât și un factor motivant pentru copil - câinele. SmartEdPad oferă o bibliotecă extinsă de activități de învățare catalogate în funcție de vârstă și de nivelul de dezvoltare, proiectat de specialiști în terapie comportamentală, de vorbire și tulburări articulare, și dificultăți de învățare. Astfel, SmartEdPad curinde o gamă largă de activități - de la programe pentru corectarea tuburărilor de vorbire și articulare, la matematica, sau chiar jocuri de cuvinte pentru a stimula abilități sociale - și toate într-un singur loc. Fiecare dintre activitățile tabletei au o structură comună, astfel încât să poate demonstra cu ușurință modul în care planurile intervenției sprijină progresul beneficiarului. Pe lângă accesul la materiale terapeutice pentru specialistul implicat, reprezintă și o metodă de monitorizare a progresului și de management integrat al cazului (facilitând comunicarea cu ceilalți specialiști, dar și cu părinții datorită posibilității de accesare online a datelor colectate și stocate de către terapeut prin intermediul tabletei). Acest tip de terapie este considerat a fi unul eficient de către studiile empirice astfel că ar spori eficiența terapiei comportamentale. Astfel, dorim să aliniem metodele și tehnicile oferite de specialiștii români la cele din străinătate, pentru că, având dovezi ale eficienței acestora, ne dorim să oferim un program de recuperare cât mai coerent și mai eficient. Al doilea obiectiv este acela de a informa și de a promova un nou tip de cooperare între specialiștii implicați într-un caz, dar mai ales între specialiști și părinți. Este foarte important, pentru menținerea rezultatelor și progresul viitor ca părinte, pe lângă să înțeleagă demersul terapeutic, să îl susțină și acasă. Al treilea obiectiv este acela de a promova un nou tip de terapie, terapia asistată de animale, a căror beneficii pe diferite paliere (sănătate fizică, mentală, comunicare, emoții etc) deschide noi oportunități pentru specialiștii implicați în terapia TSA. Conceptul proiectului este de a integra softuri educaționale concepute pentru educația specială, dar cu focusul pe integrarea copiilor cu nevoi speciale, precum cei TSA (este cunoscut faptul că aceștia sunt sensibili pe partea senzorială și astfel de tablete funcționează foarte bine în cazul lor). Prezența echipei de TAA va spori eficiența, astfel că planul de intervenție va fi mai ușor și mai plăcut pentru beneficiar. Strategia de implementare a proiectului va viza implicarea copiiilor care deja frecventează centrul, anterior unui screening care va viza reacția lor la interacțiunea cu câinii, respectiv eventuale probleme medicale - alergii. În cazul identificării unor copii anxioși sau fobici, se va adresa această problemă pentru a ne asigură că prezența câinelui va fi terapeutică pentru toți beneficiarii. Copiii vor beneficia de 4 ședințe lunare de TAA, timp de 6 luni. Prima luna va presupune evaluarea cazurilor (dacă nu există deja o evaluare), familiarizarea specialiștilor cu tableta și întocmirea planurilor de intervenție. Ultima lună de proiect va presupune elaborarea unui raport de progres pentru fiecare copil, cu scopul de a evalua eficiența terapiei. Astfel, acestea vor putea fi centralizate și publicat unei broșuri pentru intervenții asistate de animale, pe baza unor instrumente tehnologice interactive. Preconizăm că în urma intervenției, copii își vor dezvolta gradul de independență, dar și starea de bine, vor prezenta progrese la nivelul abilităților sociale și de comunicare, a limbajului, a motricității, la nivel cognitiv și al memoriei de scurtă și lungă durată, respectiv la nivel emoțional. Sustenabilitatea proiectului o reprezintă introducerea tabletelor ca instrumente terapeutice, dar și modalități de înregistrare a progresului și managementul cazului. Acestea vor fi folosite de Asociația Dog Assist în proiectele viitoare, dar, în același timp, testându-li-se aplicabilitatea și eficiența, vor putea fi achizițonate și de către alți specialiști care activează în domeniul terapiei și lucrului cu persoane cu diferite deficiențe și dizabilități. Nu în ultimul rând, acest tip de program de intervenție complexă poate fi replicat în alte centre și, bineînțeles, pe alte populații cu nevoi speciale. Resursele umane implicate în proiect reprezintă o echipă de terapie asistată de animale, om-câine și un psiholog, ambii cu expertiză în TAA, respectiv un coordonator de program, care va activa în regim de voluntariat în vederea bunei gestionări a timpului și resurselor proiectului. Acesta va lucra în strânsă colaborare cu coordonatorul centrului Autism Câmpia Turzii pentru păstrarea activităților în calendarul asumat, respectiv buna implementarea a ședințelor de terapie. Impactul așteptat al proiectului va fi atât la nivelul creșterii calității serviciilor oferite copiilor cu TSA, cât și pentru alte categorii de tulburări. De asemenea, la nivelul comunității, va fi popularizat un nou program de intervenție, cu eficiență dovedită în străinătate, un program ce vizează implementarea noilor tehnologii în terapia comportamentală.Nu în ultimul rând, va fi promovată cooperarea între specialiști, dar și între specialiști și părinți, în avantajul copilului.

Impact:

Intervenție multidisciplinară și cooperare între specialiști - dacă în prezent este dificil pentru specialiști pe lângă orele de terapie pe care le prestează să organizeze ședințe cu toți ceilalți specialiști care lucrează cu un singur beneficiar (luând în calcul că fiecare specialist lucrează cu mai mulți beneficiari), au acum la îndemână un soft care online le permite comunicarea și accesarea datelor din terapie. Informarea și implicarea părintelui în procesul terapeutic - pentru părinți, tableta SmartEdPad oferă modalitatea de a fi informat și de a se putea implica în afara orelor de terapie în continuarea progresului copilului. Regulile și sarcinile terapeutice sunt continuate și acasă, fiind astfel un efort comun și susținut. Nu în ultimul rând, faptul că părintele este în permanență informat este o formă de suport pentu acesta, în multe cazuri apărând frustarea în cazul părinților datorită lipsei de acces la informații. Monitorizare continuă a progresului - eficiența unui program de terapie depinde de monitorizarea continuă. Tableta oferă acest lucru fără a defocusa însă terapeutul de pe beneficiar. Datele sunt înregistrate fără un efort suplimentar din partea acestuia. Creșterea calității vieții, eficienței terapiei - nou tip de program de intervenție, complex și inovativ prin sarcinile interactive, dar și prin prezența câinelui de terapie va duce la un progres mai alert, în lipsa instalării frustrării la beneficiar, crescând astfel și calitatea vieții acestuia, oferindu-i oportunitatea de a-și manifesta energia și bucurându-se de procesul de terapeutic. Creșterea gradului de informare a comunității locale, dar și a comunității de specialiști - popularizarea acestui proiect va duce la creșterea gradului de informare a comunității și deschiderea sa spre noi servicii. Integrarea de programe terapeutice inovative în plaja de terapii disponibile persoanelor cu nevoi speciale - o dată cu acest program pilot, el va putea fi replicat și în alte centre, oferind astfel noi oportunități specialiștilor și totodată beneficiarilor, creându-se noi programe terapeutice care să răspundă mai bine nevoilor individuale ale beneficiarilor.

Link webpage: www.dogassist.ro
Link facebook: www.facebook.com/DogAssist
Link twitter:
Link blog: