ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

IT4KIDS

Iniţiatorul proiectului: Asociaţia Mânuţe Pricepute

Tema:

Educație

Argumente:

România se mândrește cu viteze ale internetului extrem de mari şi suntem pe primele locuri în Europa și chiar în lume. Însă, doar jumătate dintre conaţionalii noştri folosesc calculatorul în mod uzual, în timp ce în țări ca Suedia, Danemarca sau Olanda procentele se depăşesc 90%. Conform datelor statistice publicate atât de INS, cât și de Comisia Europeană, doar 54,4% din totalul gospodariilor au acces acasă la internet, majoritatea (70,9%) acestora fiind la orase, aproape dublu față de ponderea celor care locuiesc în mediul rural. Mai mult de jumătate din populația cu vârste între 16-74 de ani, de la sate, nu a folosit niciodată calculatorul. Ponderea tinerilor între 16 şi 34 ani care nu utilizează calculatorul depăşeşte 20%. Aproape 1 din 10 tineri români, cu vârste de 16-24 ani, nu a folosit niciodată un calculator. Şi chiar şi atunci când acesta este accesibil, utilizarea sa se rezumă la căteva navigarea pe reţelele de socializare, vizionarea de filme şi materiale video, de aplicații distractive și/sau de mult discutatele jocuri de nenumărate tipuri. În foarte puține cazuri, interesul copiilor merge mai departe de postura de utilizator. Mai mult, o dată cu conectarea celor mici în ”marea Internetului”, de la vârste din ce în ce mai fragede, și fără o minimă educație IT, aceștia sunt supuși riscului de a deveni ținte ale multor tipuri de abuzuri, mai ales în contextul lipsei de cunoștiințe și de control din partea părinților. De aceea, într-o lume în care tehnologia face parte tot mai mult din viața noastră și de la vârste atât de fragede, este important să îi învățam pe copii și despre ce se află în spatele acestei tehnologii, familiarizându-i cu înțelegerea funcționării calculatoarelor, pentru utilizarea acestora în siguranță. Astfel, ei pot afla că în spatele fiecărui joc sau aplicație este o persoană care scrie o serie de comenzi într-un limbaj de programare, că și că oricine (chiar și ei) poate, cu puțin ajutor, crea proiecte și programe tehnologice sau o animație personalizată. În plus, utilizând acest gen de abordare, o altă problemă de care mulți părinți se plâng, mai ales după o anumită vârstă a copilului (prepubertate și/sau adolescență), poate fi și ea adresată în mod proactiv, și anume, timpul petrecut de cei mici în fața calculatorului, poate căpăta un sens și o rezolvare în mod constructiv, prin trezirea interesului copiilor spre unul dintre cele mai căutate domenii profesionale din prezent şi din viitorul apropiat: programarea.

Descriere proiect:

Conceptul care stă la baza proiectului ”Caravana IT4KIDS” este utilizarea tehnologiei și programării, prezentate în forme atractive, pentru a oferi copiilor alternative în folosirea calculatorului. Obiectivele proiectului sunt: 1. Familiarizarea copiilor cu vârste între 6-14 ani, din județul Cluj, cu noțiuni de programare software, prin realizarea de cursuri specifice, cu o durată de 3 luni fiecare 2. Susținerea a 60 copii din județul Cluj, prin acordarea de burse de studiu pentru a se familiariza cu tehnologia și cu calculatorul, pe o perioadă de 3 luni 3. Promovarea utilizării responsabile și constructive a calculatorului și internetului în rândul copiilor, prin organizarea unei campanii dedicate, cu o durata de 3 luni, în 4 mari orașe din România Strategia proiectului urmărește să ofere copiilor dezvoltarea de abilități de folosire a calculatorului dincolo de componenta de divertisment pur, prin conducerea interesului acestora spre sfera pragmatică, utilă, creativă și constructivă reprezentată de programarea software. Acest deziderat se realizeaza prin explicarea noțiunilor de bază în programare : algoritmi, rezolvarea lor în viața reală, corectarea unui joc greșit și crearea de acțiuni sau jocuri repetitive, cu scopul de a concepe -ca finalitate- o poveste animată. Astfel, folosind ca punct de pornire cursul non-formal conceput în cadrul proiectului, se va implementa un mini-proiect pilot în judeţul Cluj, cu accent pe includerea categoriilor defavorizate și a intervenției în mediul rural. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii care vor participa la cursurile ”Caravanei IT4kids” și vor beneficiar de burse de studiu gratuite; aceștia au vârste între 6 și 14 ani și provin din Cluj-Napoca și din mediul rural din jurul acestor oraș. Cunoştiinţele pe care le vor dobândi, vor ajuta aceşti copii să îşi îmbunătăţească imaginea de sine, un subiect extrem de delicat, datorită atât perioade pre-adolescentine, dar mai ales din cauza condiţiilor de trai a multora dintre ei (sărăcie, abandon, violenţă, bullying etc). Unii dintre ei vor putea descoperi poate chiar şi o nouă vocaţie. La capitolul beneficiari indirecți sunt incluși profesori și îndrumător din afara arieri proiectului, care vor putea beneficia de rezultatele obţinute, dar și publicul informat în urma campaniei de promovare. Nu în ultimul rând, beneficiari indirecți sunt și părinții unora dintre acești copii, care vor avea ocazia de a privi statul la calculator cu mai puțină ingrijorare, după finalizarea cursului. Rezultatele asteptate pe termen scurt sunt legate de asimilarea informațiilor transmise, prin joc, în cadrul cursurilor și diseminarea cursului dincolo de participanții la activitățile prevăzute prin proiect. La nivel de cuantificare, rezultatele pot fi rezumate după cum urmează: - 60 de elevi participanți, în mod gratuit, la cursul ”it4kids” - 4 module de curs organizate pe perioada implementării - Platforma IT4Kids ce va include fişe de lucru şi idei de metode non-formale de predare a orelor de informatică într-un mod atractiv, dar şi un spaţiu de comunicare specializat pentru dascăli Impactul preconizat, dincolo de rezultatele menționate mai sus este legat de informarea și conștientizarea copiilor legată de utilitatea unui calculator și de faptul că programarea, deși cu o imagine de disciplină grea și inaccesibilă, poate fi abordată de oricine și că are multiple utilități practice. Prin planificarea unei promovări în afara grupului țintă și a locației inițiale, vizăm un impact la nivel național, mai ales în rândul cadrelor didactice, sau chiar a părinților, care să priveasca programarea software ca pe un instrument viabil care să transforme o ocupație favorită a copiilor, statul la calculator, într-o posibilitate de dezvoltare a aptitudinilorl IT (impus deja, la noi în țară, ca cel mai profitabil domeni de dezvoltare profesională), chiar și de la vârste mai mici decât cele pre-adulte.

Impact:

Rezultate aşteptate: - 60 de elevi participanți la cursul ”it4kids” - Minim 30 de elevi din categorii defavorizate care vor participa la cursul ”it4kids” - 2 școli premiate cu câte un calculator, după terminarea cursurilor - 4 module de curs organizate pe perioada implementării - o campanie de promovare a inițiativei organizată La nivel calitativ, rezultatele așteptate la finalul implementării vizează, în principal, copiii participanți, într-o primă fază. Astfel, aceștia vor ști să: ● creeze programe pe calculator în limbajul scratch, ● lucreze în echipă, ● dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor, ● găsească soluții la diverse probleme, ● realizeze o poveste animată ● sa utilizeze calculatorul intr-un mod constructiv Impactul proiectul se va resimti nu numai prin asimilarea cunostiintelor de programare de catre copii ci si prin transformarea acestora in “producatori” nu doar consumatori de tehnologie. La un nivel mai larg al impactului, proiectul va genera un instrument non-formal, interactiv și testat de învățare a copiilor (chiar și a celor de vârste mai mici) despre tainele utilizării calculatorului și despre programare.

Link webpage: www.manutepricepute.ro
Link facebook: https://www.facebook.com/manute.pricepute
Link twitter:
Link blog: