ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Puterea tehnologiei in sprijinul copiilor defavorizați!

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Umanitara Renaitre Romania

Tema:

Educație

Argumente:

Fiind o asociație neguvernamentală cu o finanțare limitată Asociația Umanitară ”Renaitre” Romania nu își permite achiziționarea unor echipamente IT cât de cât performante pentru o bună desfășurarea a activității. Echipamentele pe care le avem deja sunt învechite și uzate moral, primite ca donații de la diferite persoane fizice sau juridice sau cumpărate la preț mic ca second hand. Asemenea echipamente se defectează foarte des și întreținerea lor este costisitoare fără să punem la socoteală siguranța în utilizare care o oferă. Prin achiziționarea unor computere noi vom putea eficientiza activitățile administrative necesare funcționării asociației atât pentru sediul din Orăștie cât și pentru punctul de lucru din Geoagiu (contabilitate, secretariat, legătura cu partenerul finanțator precum și îndeplinirea standardelor de lucru impuse de acesta, etc) precum și integrarea tehnologiei informației în activitățile educative desfășurate cu copiii înscriși la Centrul de zi al asociației. De asemenea intenționăm să achiziționăm și kituri școlare (caiete, pixuri, creioane, creioane colorate, acuarele, etc.) pentru acești copii pentru a le ușura munca și din acest punct de vedere.

Descriere proiect:

Prin acest proiect dorim eficientizarea activității asociației, atât a activităților administrative ce țin de funcționarea cotidiană (contabilitate, secretariat, etc) cât și integrarea acestor echipamente în activitățile de educație pe care le desfășurăm cu copiii defavorizați înscriși în programele asociației noastre. În cele mai multe cazuri acești copii sunt foarte săraci și nu au acces la asemenea tehnologii, familile lor putând să le ofere doar strictul necesar supraviețuirii fizice. De asemenea oferirea unor kituri școlare pentru fiecare dintre acești copii ar ușura și mai mult sarcina familiei de a-i crește și educa. Obiective: 1. Prin acest proiect ne propunem dotarea cu echipamente IT performante: a. a birourilor asociației noastre, atât de la sediul din Orăștie cât și de la punctul de lucru din Geoagiu (direcțiune, contabilitate, juridic, secretariat, asistență socială, educativ) pentru o eficientizare a activității; menționăm aici: - O mai bună comunicare cu partenerii finanțatori, Asociația Partage din Franța. Partenerii noștrii ne cer o legătură permanentă cu sediul lor din Franța. La echipamentele actuale cu viteza actuală de net această legătură este foarte îngreunată; - Legătura cu partenerii din FONPC și participarea la cursurile organizate de FONPC care sunt făcute tot online; - Posibilitatea de a întocmi și a depune proiecte de finanțare mult mai repede și mai eficient; b. a sălilor de clasă ale asociației, atât de la sediul din Orăștie cât și de la punctul de lucru din Geoagiu, pentru o integrare cât mai bună a tehnologiei în procesul de învățare și de rezolvare a temelor școlare; - inițierea copiiilor în folosirea computerului; - integrarea computerelor în activitățile educative desfășurate cu copiii defavorizați înscriși în programele noastre; întocmirea de diverse comentarii și diferite teme prin documentarea de pe internet; - cumpărarea de kituri școlare pentru copii pentru a le facilita procesul de învățare; 2. Creșterea vitezei de internet la abonamentul deținut la TELEKOM și achiziționarea unor echipamente de internet mobil pentru punctul de lucru din Geoagiu, pentru o bună desfășurare a activității și o cât mai bună legătură cu sediul din Orăștie; a.Creșterea vitezei de internet pe abonamentul deținut la TELEKOM va permite îmbunătățirea comunicării online cu partenerii noștri precum și folosirea mai multor computere conectate la internet; b. Dotarea cu computere a punctului de lucru Geoagiu al asociației și conectarea lor la internet pentru o îmbunătățire a activității și o bună conectare cu sediul de la Orăștie; 3. Crearea unui site pentru asociație. Beneficiari: 1. Beneficiari direcți: a. Partea educativă – Copiii înscriși în programele asociației, care obțin acces la educație informatică și o nouă abordare în rezolvarea temelor școlare precum și noi kituri școlare; b. Partea administrativă – Personalul asociației, care beneficiază de instrumente de lucru mai performante care ușurează munca și crește productivitatea. 2. Beneficiari indirecți: a. Cele 283 de familii defavorizate înscrise în programele asociației; b. Comunitatea locală și societatea civilă din care face parte asociația noastră prin îmbunătățirea activității și a vizibilității atât a asociației cât și a finanțatorului; Rezulatate asteptate: - îmbunătățirea activității asociației prin dotarea cu computere performante ; - îmbunătățirea conectivității dintre cele două puncte de lucru ale asociației cât și dintre asociație și partenerii săi, în special cu Asociația Partage – partenerul financiar; - stimularea interesului copiilor pentru educație prin integrarea în cadrul activităților desfășurate a unor proiecte de legate de folosirea computerului și prin oferirea de rechizite – kituri școlare; - îmbunătățirea vizibilității asociației și a finanțatorului prin crearea și administrarea unui site profesional; Impactul: Echipamente IT mai noi și mai performante precum și kituri școlare pentru copii vor avea un impact puternic asupra activității asociației atât în ceea ce privește partea administrativă (contabilitate, secretariat, legătura cu partenerii, etc) dar mai ales în ceea ce privește partea educativă, stimulând interesul copiilor pentru frecventarea Centrului nostru de zi și pentru activitățile educative.

Impact:

Echipamente IT mai noi și mai performante precum și kituri școlare pentru copii vor avea un impact puternic asupra activității asociației atât în ceea ce privește partea administrativă (contabilitate, secretariat, legătura cu partenerii, etc) dar mai ales în ceea ce privește partea educativă, stimulând interesul copiilor pentru frecventarea Centrului nostru de zi și pentru activitățile educative.

Link webpage: http://renaitreromania.info/
Link facebook: https://www.facebook.com/renaitre.renaitre/?ref=aymt_homepage_panel#
Link twitter:
Link blog: