ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

„Reabilitare Cămin Cultural” Petrestii de Jos, Cluj

Iniţiatorul proiectului: Asociatia Prezent si Viitor

Tema:

Dezvoltare

Argumente:

Cultura, care vine de la cuvântul latin „colere” ce se traduce prin "a cultiva"/"a onora" se referă în general la activitate umană. Definiția dată de UNESCO consideră cultura ca "o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali". Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de comunicație specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul și artele, mass-media (presa, radioul, televiziunea), media interactivă (telefonul). Prin solicitarea finanţării, Consiliul Local Petreștii de Jos doreşte reabilitarea unui aşezământ al culturii şi anume Căminul Cultural din localitate. Satul se identifică, în esență, cu constituirea societății și a civilizației umane, este locul unde s-a născut cultura, unde se conservă și supraviețuiesc valori și tradiții puternice ce se cer descoperite, puse în lumină și păstrate. Nici nu se poate concepe o analiză a satului ca sistem social, ca tip de civilizație, fără să se ia în considerare cultura sa, căci prin cultura sa, universul sătesc a devenit un mediu specific de existență, diferențiindu-se de celelalte universuri sociale. Proiectul presupune creşterea atractivităţii localităţii prin reabilitarea Căminului Cultural, activitate necesară pentru a susţine desfăşurarea activităţilor artistice, culturale, expozițiile, dansurile populare, manifestaţiile tradiţionale din mediul local. De asemenea, în incinta acestui spaţiu vor fi facilitate potenţiale întâlniri ale locuitorilor din comună pentru a dezbate diferite probleme ale comunităţii locale. Investiția va angrena o serie de activităţi social-culturale prin intermediul cărora mediul local se va dezvolta, iar tinerii vor beneficia de un cadru optim pentru derularea activităţilor social-culturale.

Descriere proiect:

Prin prezentul proiect se doreşte solicitarea finanţării pentru reabilitarea Căminului Cultural din localitatea Petreștii de Jos, judeţ Cluj. Datorită finanţării, Căminul Cultural va fi reabilitat, elementele componente ale acoperișului fiind înlocuite. Astfel Căminul Cultural se va transforma într-o atracţie atât pentru localnici cât şi pentru cetăţenii comunităţilor învecinate. Cultura trebuie protejată şi adăpostită într-un spaţiu singular propriu, unde să nu depindă în mod direct de capriciile altor instituţii mai puternice. Spaţiul trebuie să fie disponibil indiferent de cât de puţini sunt locuitorii sau de cât de îndepărtată este regiunea. Se presupune că toată lumea are acces la Căminul Cultural. Consiliul Local Petreștii de Jos doreşte creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală prin realizarea unor expoziţii permanente de artă populară, spectacole ce celebrează diverse momente importante pentru localnici, ţară sau localitate, serbări şi spectacole. Obiectivul general al proiectului presupune creșterea calității vieții socio-culturale prin reabilitarea infrastructurii locale și ridicarea la standarde europene. Obiectivele urmărite prin lucrările propuse: 1. Îmbunătăţirea infrastructurii socio-culturale, prin reabilitarea Căminului Cultural din Petreștii de Jos, judeţ Cluj; 2. Creşterea şi diversificarea numărului activităţilor sociale şi culturale prin reabilitare Căminului Cultural, contribuind astfel la dezvoltarea localităţii; Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Creşterea nivelului de educaţie, de socializare prin petrecerea timpului liber într-un spaţiu ce promovează cultura; 2. Revigorarea activităţilor recreative ale localnicilor din comuna Petreștii de Jos, judeţ Cluj; 3. Menţinerea şi promovarea tradiţiilor populare autentice prin susţinere de spectacole şi expoziţii; 4. Creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală prin realizarea unor expoziţii permanente de artă, conferinţe pe diferite teme, sărbători săteşti-şcolare, spectacole organizate cu diferite ocazii. Propunerea pentru proiect a fost generată în urma exprimării dorinței comune de creare a unui cadru optim pentru diversificarea, pregatirea şi susţinerea de programe socio – culturale şi pentru valorificarea tradiţiilor populare în spiritul autenticităţii. Trebuie luat în considerare faptul că participarea copiilor şi tinerilor din mediul rural la activitãțile culturale este limitatã datoritã sărăciei, lipsei de educație a părinților, calitatea slabă a educației, resurse insuficiente la nivel local și folosirea neadecvatã a infrastructurii școlare şi socio-culturale. Accesul copiilor din mediul rural la activitățile culturale din comunitate este în strânsă dependențã cu asigurarea de către comunitate și familie a unei bunăstări și educații de calitate a copilului și în acelasi timp corelată cu promovarea și păstrarea tradițiilor locale. Nu trebuie să uităm faptul că și dreptul de acces la educație și cultură al copiilor din mediul rural este un drept fundamental garantat de legea fundamentală, dar și de acte normative internaționale și europene. Astfel că reabilitarea Căminului Cultural va facilita accesul copiilor şi tinerilor la educaţia nonformală şi la evenimente socio-culturale. Existența unui centru de cultură în localitatea Petreștii de Jos care să respecte normele în vigoare și care să aibă un aspect plăcut, este important atât pentru tineretul aflat în localitate, cât şi pentru tinerii plecaţi, care ar dori să se întoarcă acasă să aibă acces la o clădire care promovează cultura prin organizarea de evenimete cultural și anume spectacole de dans, teatru, serbări sătești etc.; Primăria comunei va mobiliza voluntarii implicaţi în proiect, va manageria implementarea şi se va ocupa de toate demersurile necesare bunei desfăşurări a acesteia, în vederea atingerii tuturor obiectivelor stabilite. Activităţile de promovare vor fi susţinute cu sprijinul copiilor, organizând evenimente de promovare, dar şi de instruire şi informare. Primăria va pune la dispoziția echipei de lucrări toate cele necesare, în măsura posibilităților, în vederea unei bune desfășurări a investiției. Este importantă această investiţie și anume, reabilitarea acoperișului Căminul Cultural, prin prisma faptului că spaţiul actual al imobilului analizat, amplasat în comuna Petreștii de Jos, este caracterizat astfel: spaţiul are nevoie de reabilitarea acoperișului pentru desfăşurarea activităţilor culturale din localitate. Datorită faptului că în decursul celor 20 de ani de existență, acoperișul clădirii nu a fost niciodată renovat, acesta prezintă elemente de degradare, iar infiltrarea apei este inevitabilă. Căminul Cultural din Petreștii de Jos se adresează celor 1.512 de locuitori ai comunei, dar și participanților la evenimentele culturale din comunele limitrofe.

Impact:

Prin finanţarea acestui proiect se preconizează dezvoltarea activităţii culturale privind obiceiurile şi tradiţiile comunei Petreștii de Jos, județ Cluj prin modernizarea Căminului Cultural. Se va reabilita clădirea Căminului Cultural din localitatea Petreștii de Jos, care are o dimensiune de 420 mp și o vechime de 20 de ani. Dat fiind faptul că în decursul a 20 de ani de existență, reabilitările au avut loc doar la nivel minim, se impune necesitatea reabilitării acoperișului Căminului Cultural, această activitate fiind importantă pentru siguranța partcipanțiilor la activitățile culturale dar și pentru structura clădirii. De asemenea prin finanțarea solicitată, Căminul Cultural va deveni un punct de atracţie pentru tinerii din localitate și din comunităţile învecinate.Şi nu în ultimul rând pentru turiştii zonei, Căminul Cultural va reprezenta o atracţie, putând participa la activităţile organizate în cadrul acestui spaţiu care va promova cultura. Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii în valoare a Căminului Cultural și a reabilitării clădirii, care ajută la îmbunătățirea esteticului a unui loc de recreere pentru localnici şi nu numai. Menţinerea şi promovarea tradiţiilor populare autentice este un punct forte al localităţii, acest lucru fiind posibil prin susţinerea unor evenimente, existând deja o agendă strictă cu evenimete care au loc periodic şi anual, dedicate localinicilor. Activități Periodice: • Spectacole de teatru; • Nunţi,botezuri; • Serbări şcolare; • Sărbători săteşti; • Activităţi colective; Proiectul presupune creşterea atractivităţii localităţii prin dotarea unui imobil nou, modern, conform standardelor europene, dotat cu echipamente necesare pentru a susţine desfăşurarea activităţilor artistice, culturale, expoziţiile, dansurile populare, manifestaţiile tradiţionale, din mediul local. Rezultate: 1. Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea Petreștii de Jos; 2. Utilizarea la capacitate maximă a potențialului cultural din zonă; 3. Promovarea educației extraşcolare și promovarea tinerelor talente din localitate. Ca urmare a primirii finanțării, acoperișul clădirii va fi reabilitat, astfel se va îmbunătății aspectul clădirii si anume a Căminului Cultural din localitatea Petreștii de Jos. Pentru susținerea sustenabilității proiectului, Consiliul Local Petreștii de Jos va organiza evenimete culturale perioadice la care vor putea participa locuitorii localității, dar vor avea loc și evenimente la care vor fi invitați și locuitori din afara comunei sau invitați speciali.

Link webpage:
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: