ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

,,Reabilitare fațadă exterioară a clădirii Școlii Gimnaziale Horea Cloșca și Crișan și amenajare piață publică și spații verzi aferente’’

Iniţiatorul proiectului: ASOCIATIA BORSIKA

Tema:

Educație

Argumente:

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii în educație în Municipiul Brad pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene în vederea creşterii participării calitative a populaţiei şcolare şi a cadrelor didactice. Spațiile verzi reprezintă o categorie funcționala în cadrul orașelor sau aferentă acestora, în zona înconjuratoare, al cărei specific este determinat, în primul rând de vegetație și în al doilea rând în cadrul constituit, cuprinzând dotări și echipamente destinate activității culturale, educative, sportive sau recreative a populației. Zonele verzi reprezintă o condiție indispensabilă a unei vieți urbane normale și ocupă un loc de prim plan în echilibrul fizic și psihic al aglomerărilor urbane. În primul rând, spațiile verzi îndeplinesc un rol important în atenuarea poluării atmosferice, oferindu-le o alternativă copiilor a jocului pe calculator sau a programelor TV care conțin din ce în ce mai multe scene de violență fizică (chiar și desenele animate).

Descriere proiect:

O problemă cu care se confruntă Primăria Municipiului Brad este insuficiența bugetului pentru a investi în modernizarea și înfrumusețarea infrastructurii din oraș.Astfel, prin prezentul proiect se solicită finanțare de la Compania Finanțatoare pentru reabilitarea fațadei Școlii Gimnaziale Horea, Cloșca și Crișan dar și pentru amenajarea unui centru de relaxare și socializare în aer liber prin amenajarea pieței publice din centrul Municipiului Brad.

Impact:

Sistemul educaţional este guverant de o serie de parametrii dinamici meniţi să sprijine dezvoltarea copiilor de astăzi, în adulţii echilibraţi şi independenţi de mâine: resursele necesare actului educaţional, rolul educatorului/ profesorului, noi studii privind procesul de dezvoltare şi învăţare etc. Investiţia în sistemul educaţional este deosebit de importantă şi cu rezultate atât în plan economic, dar şi social. Investiţia în educaţie, în special în perioade de recesiune, este deosebit de importantă, fiind piatra de temelie pentru o economie puternică în viitor. Cheltuielile cu educație reprezintă o investiție pentru viitor, poate cea mai importantă investiție pe care o poate face atât individul, cât și statul. Din punct de vedere economic, explicațiile sunt simple: azi dai un ban pentru a te califica, pentru a te educa, mâine îi recuperezi obținând un venit mai mare, decât dacă nu ai avea nivelul profesional dobândit prin educație. La fel și pentru stat, alocând un buget mai mare pentru educație, pentru formarea tinerilor, se așteaptă ca performanțele acestora în economia națională, la locurile de muncă, să crească, astfel încât se obțin veniturimai mari, din care statul să își recupereze partea de investiție prin contribuții, impozite și taxe. Aceste schimbări socio- spaţiale sunt mijloace prin care concepţia privind contribuţia spațiilor amenajate în aer liber la evoluţia societăţii, poate fi schimbată. Când vorbim despre modernizare, avem în vedere următoarele aspecte : eficienţa, fiabilitatea, calitatea, ordinea, gradul de siguranţă pe care îl oferă îndeosebi în cazul copiilor şi al femeilor neînsotiţe. Dezvoltarea parcurilor,spațiilor verzi, piețe publice trebuie să aibă ca obiectiv şi creşterea numărului de beneficiari, aparţinănd unor categorii diferite de vârstă. Progresele, atât în ceea ce priveşte designul cât şi siguranţa, sunt marcate şi prin crearea în aceste spaţii, a unor zone din materiale care diminuează rănile provocate de eventualele căderi; dar şi prin faptul că acum aceste locuri sunt mult mai accesibile persoanelor cu dizabilităţi. Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului urban este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii urbane existente și a serviciilor de bază. Pe viitor orașele mai mici trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată furnizarea unor condiții de viață adecvate și servicii sociale necesare comunității. Serviciile pentru comunitatea urbană-oraşe mici, infrastructura fizică de bază slab dezvoltată, în majoritatea orașelor sau comunelor este, de asemenea una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spațiul orașului Brad(facilități culturale, recreaționale, de îngrijire a copiilor și bătrânilor, servicii de transport public etc).

Link webpage:
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: