ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

:,,Reabilitare teren de sport Școala Gimnazială Horea, Cloșca și Crișan”

Iniţiatorul proiectului: ASOCIATIA BORSIKA

Tema:

Educație

Argumente:

Realizarea acestui demers a fost impusă de necesitatea de a reacţiona într-un mod concret la deciziile legate de orele de educaţie fizică şi sport, decizii care din păcate s-au dovedit a fi inadecvate şi nerealiste și infrastructura sportivă din cadrul Școlii Gimnaziale Horea,Cloșca și Crișan, în totală neconcordanţă cu nevoile populaţiei şcolare. În acelaşi timp, prin această acţiune, dorim să aducem în atenţia populaţiei şi factorilor de decizie, rolul educaţiei fizice şi sportului în societatea românească modernă, ca factor de sănătate, educaţie şi integrare socială. Educaţia formală şi informală beneficiază de valorile transmise prin educaţie fizică şi sport, cum sunt acumularea de cunoştinţe, motivaţie, aptitudini, dispoziţia de a depune eforturi personale, precum şi de calităţile sociale, cum sunt munca în echipă, solidaritatea, voluntariatul, toleranţa şi fair-play-ul, totul într-un context multicultural. Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora, educaţia fizică şi sportul se constituie în forme de educaţie pentru sănătate. Omul este, în primul rând, o fiinţă biologică ale cărei componente structural-funcţionale sunt, în mod general şi specific, influenţate prin educaţie fizică şi sport. Funcţia de optimizare a potenţialului biologic reprezintă, de fapt, punctul de plecare al tuturor influenţelor exercitate asupra organismului uman. O solicitare adecvată, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în educaţie fizică şi în antrenament sportiv, conduce la modificări morfologice şi funcţionale relevante, care permit o mai bună adaptare a individului la cerinţele vieţii cotidiene. Copiii din cadrul școlii și grădiniței vor avea posibilitatea desfășurării diverselor activități împreună cu profesorii.Sportul îi va face pe beneficiari să fie naturali și inventivi, muncitori, persoane care doresc să progreseze tot timpul, pasionate de ceea ce fac și doresc să obțină în viață, neclintite în momentele critice șimediatoare și mentori ai propriilor aptitudini și calități.

Descriere proiect:

Cadrele didactice din Școala Gimnazială Horea, Cloșca și Crișan sunt de părere că toţi cei implicaţi în dezvoltarea sportului trebuie să pună umărul la o bună organizare a sportului în şcoli, la evitarea crizei în care se află deoarece este sunul dintre puținele locuri unde fiecare copil face mişcare.În prezent actorii educaționali din Școala Gimnazială Horea, Cloșca și Crișan desfășoară activitățile sportive pe un teren cu dimensiunea de 1.106 mp, care este amenajat din ciment acest lucru facilitând accidentările și o activitate sportive periculoasă. Sportul şcolar înseamnă enorm în dezvoltarea copilului. De aici copilul învaţă să se joace, să folosească la început terenul de sport ca mijloc de desfăşurare al competiţiilor, nu în ultimul rând estelocul de unde marile valori sunt selecţionate pentru marea performanţă. Pentru desfăşurarea în condiţii normale, cu respectarea regulamentului de specialitate, a diferitelor competiţii sportive, este necesară o anumită bază materială ce trebuie să cuprindă în mod obligatoriu terenurile, echipamentele şi instalaţiile respective, la care se vor adăuga materialele specifice disciplinei. Consiliul Local Brad a luat în considerare aceste aspecte și a decis solicitarea finanţării pentru reabilitarea terenului multifuncţional de sport din cadrul Şcolii Gimnaziale Horea, Cloșca și Crișan.

Impact:

Localul şcolii cuprinde 28 săli de clasă : -câte 1 cabinet de: informatică, biologie, fizică, chimie -bibliotecă -sală de sport -teren de sport În prezent aproximativ 600 de elevi frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale„Horea, Cloşca şi Crişan". Prin solicitarea acestei finanțări se va amenaja terenul de sport component al curții Şcolii Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan". Sunt binecunoscute influenţele pozitive pe care le au practicarea exerciţiilor fizice şi sportului încă de la vârste cât mai fragede. Frenezia mişcărilor la copiii de vârstă preşcolară derivă dintr-o necesitate reală. Activităţile lor motorii sunt necesare nu doar pentru dezvoltarea fizică dar şi pentru evoluţia intelectului. Controlul respiraţiei, descoperirea independenţei şi a interdependenţei fiecărei părţi a corpului, deosebirea între stânga şi dreapta, recunoaşterea secvenţelor spaţio-temporale sunt etape fundamentale pentru a se înţelege pe sine şi lumea înconjurătoare. Cunoaşterea propriului corp este indispensabilă pentru ca micuţii să poată acţiona şi cerceta pentru a cunoaşte ceea ce este în jurul lor. Toate acestea sunt elemnete importante în dezvoltarea inteligenţei în dezvoltarea psihologică şi afectivă. Prin practicarea unui sport, copilul are ocazia să combine diverse comporatmente pe care cu greu le-ar fi putut face în alt context. Ca obiect de studiu, educaţia fizică şi sportul urmăreşte dezvoltarea armonioasă a organismului, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea indicilor morfo-funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice cât mai variate, la formarea caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit combativ, stăpânire de sine, punctualitate, respectul adversarului, etc.. Educaţia fizică şi sportul şcolar reprezintă activităţi de interes major, având în vedere sarcinile şi obiectivele ce le revin în procesul instructiv-educativ. Elevii care ştiu să îmbine în mod judicios eforturile intelectuale cu cele fizice au indici funcţionali superiori şi o capacitate sporită de muncă.

Link webpage:
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: