ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Resurse educaționale online- pentru profesori și scoli

Iniţiatorul proiectului: Fundația Noi Orizonturi

Tema:

Educație

Argumente:

Din anul 2000, Fundația Noi Orizonturi (FNO) lucrează în parteneriat cu sistemul educațional formal la nivel național, cu copii și tineri împuternicindu-i pe aceștia să devină cetățeni activi, lideri, antreprenori sociali sau cetățeni angajabili pe piața muncii. În acest sens, FNO a dezvoltat programul IMPACT care timp de 15 ani a ajuns prin intermediul a peste 200 de școli și peste 600 de profesori la aproximantiv 8000 de tineri. Acești tineri IMPACT reușesc să-și dezvolte abilități ca - lucru în echipă, comunicare, creativitate, abilități tehnice, de rezolvare a problemelor etc- activând în Cluburile de Inițiativă Comunitară IMPACT. În acest moment sunt peste 135 de cluburi active la nivel național. Un club IMPACT adună în jur de 15 tineri de gimanziu sau liceu, ghidați într-un proces educativ de facilitatori voluntari profesori. Pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a tinerilor IMPACT din cluburi, Fundația Noi Orizonturi lucrează intens cu profesorii voluntari oferindu-le: formări specifice, mentorat în procesul educațional, sprijin financiar pe proiectele de serviciu în folosul comunității alese și implementate de copii și tineri, și nu în cele din urmă, materiale educaționale care să îi ajute în ghidarea procesului educațional din cadrul cluburilor. În acest sens, pentru a veni în special în sprijinul profesorilor, dezvoltăm un curriculum educațional nonformal bazat pe principiile învățării experențiale care adună metode experențiale pe care profesorii lideri IMPACT le pot folosi în cadrul cluburilor IMPACT dar și în cadrul activităților formale în clasă. Adiacent, la acest curriculum am dezvoltat și o bază de date (format off-line) cu peste 100 de metode educaționale care pot veni în sprijinul profesorilor. În toți acești ani, lucrând intens pe ramura extracurriculară cu școlile gimnazile și liceale din Romania prin intermediul programului IMPACT, am identificat o serie de provocari ale profesorilor care doresc și pot să fie mai implicați în activități extracurriculare. Profesorii din România sunt încurajați să urmărească un curriculum național dar în același timp să fie suficienți de autonomi, creativi, pregătiți și responsabili în găsirea și folosirea de metode interactive pentru activitățile pe care le fac în afara orelor de clasă. Foarte multe resurse dedicate profesorilor sunt în formă printată, sau sunt în format digital, însă în format digital nu sunt foarte structurate sau grupate pentru a fi ușor accesibile pentru orice profesor care face activități extracurriculare. În România nu știm de existența unui instrument on-line de tip bază de date on-line unde profesorii pot intra și accesa astfel de resurse pentru activități extracurriculare –în special pentru activități în cadrul Săptămânii Școla Altfel. Profesorii au bune intenții dar nu au timp să caute resursele educaționale pe multiple surse on-line. Și de aici nevoia lor pentru a avea acces la resurse on-line de calitate ușor de găsit într-un singur loc. În acest moment, cele mai multe școli au conexiuni la internet bune, pe telefoanele moderne sunt folosite diverse aplicații dar mai este nevoie numai de un pas care să ofere profesorilor acces la resurse educaționale, la distanță de un click. În acest sens, problema căreia răspunde acest proiect este lipsa unor instrumente digitale moderne de calitate care să ofere sprijin profesorilor care doresc să se implice în activități extracurriculare ce dezvoltă abilități de viață în rândul tinerilor complementare competențelor dobândite în școală. Acestea se datorează insuficientelor resurse de calitate in limba română accesibile pe care profesorii le au la dispoziție pentru activități extracurriculare, disparitatea resurselor existente pe multiple site-uri care presupun un proces anevoios de căutare și selectare, inexistența unui spațiu virtual suficient de structurat și aerisit care sa pună la dispoziție astfel de resurse educaționale și care să fie ușor accesibile profesorilor, nivelul scăzut de motivație a profesorilor în a accesa astfel de resurse și a le adapta la contextual lor local. Ne propunem să contribuim la rezolvarea problemei abordate prin acest proiect, oferind beneficiarilor noștri direcți – profesori – opțiunea de a putea accesa și folosi în mod concret în cadrul cluburilor IMPACT și în cadrul Săptămânii Școala Altfel a unei baze de date virtuale de activități specifice educației experențiale.

Descriere proiect:

Scopul propiectului este dezvoltarea unor instrumente digitale moderne pentru profesorii care doresc să se implice în activități extracurriculare ce dezvoltă abilități de viață în rândul tinerilor complementare competențelor dobândite în școală. Obiective: 1.Dezvoltarea de resurse educaționale de calitate în limba română (sub forma unui curriculum educațional) pentru peste 2300 de profesori care doresc să folosească metode specifice învățării prin experiență în cadrul proiectelor/programelor extracurriculare de tip Săptămâna Școala Altfel și IMPACT. 2. Dezvoltarea unei baze de date virtuale pe Portalul IMPACT (www.impact-clubs.org) pe care se încarcă resursele dezvoltate cu acces public pentru profesori de gimnaziu sau liceu în cadrul Săptămânii Școala Altfel și cu acces pe bază de cont pentru profesorii activi în IMPACT pe tot parcursul anului școlar. 3. Promovarea instrumentelor dezvoltate (curriculum și baza de date de metode educaționale virtuală) la nivel național. Concept și strategie: (1) proiectul vizează realizarea unui curriculum educațional în limba română care cuprinde 20 de planuri de activități cu aproximativ 100 de metode experențiale.(2) În paralel, vom lucra la finalizarea unei bazei de date virtuale care va putea fi accesată pe Portalul IMPACT. Aceasta va cuprinde selecția celor 100 de metode din cele 20 de planuri de activități după mai multe optiuni: obiective educaționale, tipuri de metode, tema activității, număr de participanți, etc. Baza de date va fi accesiblă pentru profesori activi în Programul IMPACT care vor avea acces cu user name la planurile de activități specifice IMPACT dar și pentru orice profesor care va avea acces liber necondiționat la activități ce pot fi folosite în Săptămâna Școala Altfel. (3) În paralel, se va lucra la transformarea portalului într-un website responsive, care își va adapteza layout-ul în funcție de mediul de vizionare - desktop, tableta, telefon, pentru a le oferi utilizatorilor o experiență excelentă de navigare. (4) Odată creată structura bazei de date vor fi încărcate planurile de activități. Ritmul de încărcare va fi stabilit în funcție de prioritățile tematicilor educaționale specifice Săptămânii Școlii Altfel, dar și celor specifice programului IMPACT. Se vor selecta cele 20 de planuri de activități în funcție de nevoile tinerilor din tematicile: cetățenie activă, implicare comunitară, diversitate, mediu, sanătate, violență, familia mea, profesia mea, comunicare, luarea deciziilor, managementul timpului, management de proiect, inovație și creativitate, management financiar etc.(5) După încărcarea primelor 20% din tematici necesare în special pentru Școala Altfel - se va lansa oficial baza de date și se va organiza o campanile de informare în mediul online. Restul de 80% din planuri se vor încărca până în octombrie 2016 după care va mai avea loc o campanile de comunicare internă în rețeaua profesorilor activi în programul IMPACT. Beneficiarii proiectului: -300 de profesori din 130 de școli din 27 de județe implicați în programul IMPACT -2000 profesori din peste 27 de județe la nivel național care vor folosi metode din baza de date -30 de formatori ai Fundației Noi Orizonturi care vor folosi în formarea profesorilor resursele disponibile pe portal -30.000 de copii și tineri care vor beneficia de activitățile facilitate de profesori în cadrul activităților IMPACT și în cadrul Școlii Altfel Rezultate: -5000 de profesori informați despre baza de date de resurse educaționale -2300 de profesori care vor folosi cel puțin odată resursele educaționale din baza de date -30 de formatori ai Fundației Noi Orizonturi care vor folosi în formarea profesorilor resursele din baza de date -1 website responsive www.impact-clubs.org -1 bază de date de resurse educaționale funcțională pe portalul www.impact-clubs.org -20 de planuri de activități care vor fi descărcate din baza de date -1 campanie online pentru promovarea instrumentelor digitale dezvoltate IMPACT-ul proiectului: -Profesorii vor deveni mai motivați să investească în calitatea actului educațional -Copii și tinerii vor fi mai entuziasmați de învățare dar și mai conștineți de propriul proces de învățare -Va crește numărul profesorilor care vor realiza activități de calitate în cadrul Săptămânii Școla Altfel -Educația experențială va fi tot mai mult folosită în școli ceea ce va duce la creșterea motivației copiilor de a se implica în activități extracurriculare -Va crește gradul de recunoaștere în context formal a învățării experențiale -Va crește performanța în învățare a copiilor și tinerilor -Va crește nivelul de încredere al părinților în sistemul educațional din România -Va crește nivelul de încredere al profesorilor în capacitățile lor de educatori -Se vor dezvolta competențele IT ale profesorilor și motivația lor de a lucra cu instrumente online -Se va reduce consumul de hârtie prin folosirea de resurse virtuale

Impact:

Rezultate: Peste 5000 de profesori informați despre baza de date de resurse educaționale. 2300 de profesori care vor folosi cel puțin odată resursele educaționale din baza de date. 30 de formatori ai Fundației Noi Orizonturi care vor folosi în formarea profesorilor resursele disponibile pe portal în baza de date. 1 portal/ website responsive - www.impact-clubs.org. 1 baza de date de resurse educaționale funcțională pe portalul www.impact-clubs.org. 20 de planuri de activități care vor putea fi încărcate în baza de date. 1 campanie online pentru promovarea instrumentelor digitale dezvoltate. Impact: Profesorii vor deveni mai motivați să investească în calitatea actului educațional. Copii și tinerii vor fi mai entuziasmați de învățare dar și mai conștineți de propriul proces de învățare. Va crește numărul profesorilor care vor realiza activități de calitate în cadrul Săptămânii Școla Altfel. Educația experențială va fi tot mai mult folosită în școli ceea ce va duce la creșterea motivației copiilor de a se implica în activități extracurriculare. Va crește gradul de recunoaștere în context formal a învățării experențiale. Va crește performanța în învățare a copiilor și tinerilor. Va crește nivelul de încredere al părinților în sistemul educațional din România. Va crește nivelul de încredere al profesorilor în capacitățile lor de educatori. Se vor dezvolta competentele IT ale profesorilor și motivația lor de a lucra cu instrumente on-line. Se va reduce consumul de hârtie prin folosirea de resurse virtuale.

Link webpage: www.noi-orizonturi.ro, www.impact-clubs.org
Link facebook: https://www.facebook.com/FundatiaNoiOrizonturi
Link twitter:
Link blog: