ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

,,Sănătate,sport și voie bună în comuna Ciocănești”, judetul Calarasi

Iniţiatorul proiectului: Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și Anteprenoriat

Tema:

Educație

Argumente:

Sportul înseamnă mişcare, sănătate, o modalitate de dezvoltare fizică şi mentală a individului, nu în ultimul rând înseamnă performanţă. Sportul determină spirit de competiţie şi fair-play.” Astfel prin prezentul proiect se dorește dotarea unui teren de sport cu gazon sintetic în localitatea Ciocănești, județ Călărași. Terenul propus spre dotare are o dimensiune considerabilă de 6.936 mp. Prin tema lansată, beneficiarul solicită amenajarea unui teren de fotbal care să corespundă standardelor europene şi să satisfacă nevoile de practicare a sportului în condiţii optime. Terenul ce urmează a fi amenajat este situat în intravilanul localităţii.

Descriere proiect:

Prin intermediul realizării acestui proiect locuitorii comunei vor putea participa, ca spectatori sau concurenţi, la activităţi sportive în aer liber, acest lucru contribuind la o populaţie sănătoasă în mediul rural, şi la dezvoltarea sportului pentru toţi în satele şi comunele din zona Călărași. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: a) creşterea participării locuitorilor din spaţiul rural la activităţi sportive; b) creşterea numărului de copii şi tineri care participă la competiţii sportive ce se desfăşoară în spaţiul rural. Realizarea proiectului vizează ameliorarea efectelor sociale şi economice negative existente în prezent. Avantajele economice aşteptate se referă la: - Reducerea costurilor de exploatare pentru echipele sportive ale unităţilor de învăţământ din localitate – se au în vedere de asemenea antrenamentele şi competiţiile; Realizarea proiectului va aduce o serie de beneficii sociale: - Beneficiile cu caracter educaţional au în vedere posibilitatea utilizării de către unităţile de învăţământ din localitate a terenului pentru desfăşurarea de activităţi sportive; - Existenţa terenurilor permite organizarea unor competiţii locale, la nivel de unităţi de învăţământ; Obiectivele urmărite prin lucrările propuse: 1. Dotare teren sportiv din localitatea Ciocănești; 2. Promovarea proiectului în comunitate, în vederea creării unui model pentru comunele limitrofe; 3. Alcătuirea echipei de proiect în vederea implementării proiectului; 4. Monitorizarea proiectului pe întreaga perioadă de implementare; 5. Evaluarea proiectului și a impactului acestuia în comunitate; 6. Implicarea localnicilor în problemele comunității. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă dotarea terenului existent în conformitate cu normativele în vigoare și cu angajamentele luate pentru omologarea sa. - Un teren amenajat corespunzător pentru desfășurarea competițiilor sportive; Sportul şi educaţia fizică au un rol foarte important, şi amândouă au o foarte mare importanţă atât în termeni personali, cât şi în termeni sociali. Efortul fizic are o influenţă directă în sănătatea de zi cu zi, îmbunătăţeste sănătatea şi conturează un obicei de zi cu zi, care este un lucru obligatoriu pentru o bună sănătate. Activităţiile sportive învaţă generația tânără cum se lucrează în echipă şi le oferă ambiţia să îşi atingă obiectivele. Este important să ţinem pasul cu nevoile generaţiei tinere, oferindu-le activităţi atractive de către profesori calificaţi. Educaţia fizică are un rol principal în educaţia pentru sănătate şi are ca scop să determine elevii să aibă grijă de ei, de sănătatea lor, ceea ce va duce la crearea unui mediu mult mai sănătos. Este de aşteptat ca educaţia fizică va fi un suport pentru dezvoltarea ideii de sănătate fizică şi va extinde elevilor potenţialul de sănătate, ceea ce va contribui la creşterea calităţii vieţii, a duratei de viaţă. Mulţumită implementării acestui proiect Consiliul Local o să poată împărtăşi experienţa implementării proiectului specificând cât de important este sportul pentru generaţia tânără şi exemplul coordonării activităţilor sportive în Comuna Ciocănești pentru a fi mai atractive pentru localnici. Realizarea acestei investiții își găsește necesitatea în numarul de locuitori și dinamica populației. Astfel, comuna Ciocănești are în prezent un număr de 4.257 locuitori, dornici de a avea o viață sănătoasă și de a urmări sau a participa la competiții sportive. Dinamica populației are o tendință crescătoare, conform datelor înscrise în monografia comunei. Generația tânără a comunei fiind în principal interesată de a participa la competiții sportive, urmărindu-se: dezvoltarea capacității de comunicare și disciplina din punct de vedere social, sporirea gradului de sănătate, pe plan economic - viitorii campioni se vor recruta din rândul tinerilor de azi iar pe plan educațional - sportul merge mână în mână cu învățătură.

Impact:

Avantajele scenariului recomandat pentru dotarea terenului de sport: • Rezistența ridicată a gazonului sintetic; • Menținerea stării de sănătate; • Influențarea evoluției corecte și armonioase a organismului; • Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice; Prin solicitarea finanţării pentru dotarea terenului de sport se vor urmări următoarele rezultate: - Relansarea activităţilor de educaţie fizică şi sport (în special a jocului de fotbal) pentru toate categoriile populaţiei. - Stimularea interesului pentru activităţile cu caracter sportiv. - Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate. - Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei. - Posibilitatea desfăşurării activităţilor sportive în corelare cu programele naţionale de dezvoltare. Beneficiile sociale așteptate sunt accesul populației la o serie de servicii, accesul investitorilor și dezvoltarea economică a zonei, reducerea șomajului și creșterea puterii de cumpărare; Investiția va conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viață a proiectului prin reducerea costurilor de întreținere a obiectivului; Proiectul este sensibil la calitatea execuției lucrărilor, prin urmare trebuie acordată o atenție mărită selectării executantului;

Link webpage:
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: