ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

S.O.S. pentru educatie

Iniţiatorul proiectului: Fundația „S.O.S pentru burtică”

Tema:

Educație

Argumente:

Tehnologia are, în acest moment, un rol foarte important în domeniul educaţiei. Pe parcursul activităţii educative, şcolarii şi preşcolarii pot folosi tehnologia pentru a avea acces mai rapid la informaţii, pentru a interacţiona mai bine, pentru a transforma studiul într-o experienţă captivantă şi interesantă. Deşi, în România, tot mai multi elevi sunt familiarizati cu noutăţile tehnologice încă dinainte de a merge la şcoală, există un număr mare de elevi pentru care accesul la informaţie este imposibil acasă din cauza situaţiei materiale precare. Singura lor şansă de a utiliza tehnologia pentru studiu este dotarea şcolilor cu echipamente smart care să le faciliteze învăţarea. La începutul anului şcolar 2015, doar 23% dintre şcolarii şi preşcolarii Grădiniţei şi Şcolii nr. 2 Valea Gardului, aveau acasa calculatoare. Dotarea şcolii cu echipamente actuale (de exemplu, table interactive) este o şansă la educaţie acordată copiilor care nu au posibilităţi materiale care să le ofere acces la soluţii interactive de învătare în mediul familial.

Descriere proiect:

Fundația „SOS pentru burtică” este o organizaţie non-profit, independentă şi non-guvernamentală, înfiinţată în luna mai a anului 2009. Prin programul „S.O.S. pentru burtică”, fundaţia oferă, zilnic, în timpul programului de studiu, o masă care îi ajută pe elevii din familii defavorizate să fie receptivi, dornici de a acumula noi cunoştinţe şi de a valorifica beneficiile oferite de şcoală. Copiii primesc cu mult entuziasm iniţiativa noastră de suplimentare a mâncării şi răspund pozitiv acestei iniţiative prin îmbunătăţirea semnificativă a frecvenţei şi a rezultatelor şcolare. Dorim să ne implicăm activ şi în îmbunătăţirea performanţelor elevilor la şcoală punându-le la dispoziţie clase de curs echipate cu tehnologii actuale. Demersul nostru a început prin asigurarea mijloacelor de tehnologie elementare oricărei instituţii de învăţământ. Şcoala Gimanzială Copăceni a fost dotată în anul şcolar 2014-2015 cu laptop, videoproiector şi ecran de proiecţie, iar elevilor de la Şcoala Nr. 2, Valea Gardului li s-a pus la dispoziţie un laptop. Aceste acţiuni au ajutat la desfăşurarea interactivă a lecţiilor, la procurarea mai rapidă a materialelor educative, fiind mijloace foarte utile atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice din şcoli. Ne-am propus să continuăm această iniţiativă prin dotarea claselor de curs cu table interactive, care vor îmbunătăţi semnificativ procesul de învăţare şi vor contribui la creşterea dorinţei elevilor de a acumula noi cunoştinţe. Susţinerea lecţiilor cu ajutorul tablelor interactive va contribui la: • Creşterea interesului pentru activităţile educative desfăşurate la şcoală, atractive datorită utilizării celor mai moderne tehnici informaţionale pentru un număr de 198 de elevi din ciclul preşcolar, primar, gimnazial. • Îmbunătățirea performanțelor școlare și sprijinirea accesului la informaţie pentru elevii care nu dipun de mijloace moderne de informare acasa, deoarece provin din familii sărace. • Dezvoltarea interactivităţii, a abilităţilor de comunicare şi creşterea atenţiei în timpul orelor de curs. • Tabla interactivă poate fi utilizată pentru toate materiile de curs şi beneficiază de resurse online gratuite pentru numeroase domenii. • Totodată, tablele interactive vor de mare ajutor profesorilor şi învăţătorilor pentru simplificarea pregătirii lecţiilor, eficientizarea transmiterii informaţiilor şi îmbunătăţirea calităţii actului educativ.

Impact:

Elevii şi profesorii au fost entuziasmaţi de dotarea şcolilor cu echipamentele de bază pentru susţinerea lecţiilor (laptop, ecran de proiecţie, videoproiector). Transformarea sălilor de curs în medii interactive de învăţare va creşte interesul pentru frecventarea orelor de curs şi va îmbunătăţi performanţele şcolare.

Link webpage: http://ajutorpentruburtica.ro/
Link facebook:
Link twitter:
Link blog: