ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Zâmbetele copiilor nu au preţ

Iniţiatorul proiectului: FUNDAŢIA CREŞTINĂ ELIM MARGHITA

Tema:

Sănătate

Argumente:

Fundaţia Creştină Elim se ocupă de un număr de peste 130 de copiii aflaţi în situaţii dificile, proveniţi din familii dezorganizate, orfani, abandonaţi, aflaţi în plasament, proveniţi din comunitatea rromă sau românească săracă din şi din jurul localităţii Marghita din judeţul Bihor. De asemenea mai are în grijă şi 35 de tineri proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament, carora le-a oferit adaport, iar pentru 4 dintre ei a oferit şi loc de muncă în structura de economie socială pe care o deţine. Fundaţia Creştină Elim contribuie şi la gestionarea Centrului de Vârstnici de la Ciutelec unde se află 75 de persoane care sunt cazate într-o locaţiei situată în mediul rural, într-o zonă izolată. Pe lângă aceşti beneficiari, în grija Fundaţiei se mai află şi peste 40 de familii sărace care sunt susţinute periodic cu alimente, îmbrăcăminte si incaltaminte. Toate aceste persoane au probleme sociale, medicale, educaţionale, mai ales în domeniul educaţiei pentru sănătate sau educaţiei pentru igiena orală. Din copilăria mică ei au diferite afecţiuni medicale şi stomatologice de care nu se îngrijeşte nimeni, care avansează şi se transformă rapid în afecţiuni medicale şi stomatologice grave. Pe fondul alimentaţiei sărăcăcioase, igienei precare şi afecţiunilor stomatologice dezvoltate precoce, la momentul apariţiei danturii definitive, apar diferite probleme şi deficienţe stomatologice. Beneficiarii Fundatiei, pe care i-am descris mai sus, nu au posibilităţile financiare necesare pentru a merge constant la medic şi pentru a-şi rezolva aceste afecţiuni, rezultând astfel că la vârsta adultă mulţi dintre ei au dezvoltat deja boli cronice şi au o dantură incompletă si bolnavă, lucruri care le afectează imaginea, calitatea vieţii şi starea generală de sănătate. Proiectul nostru isi propune sa ofere o sansa in primul rand celor 40 de copii si 31 de tineri de a avea o educatie completa si solida in ceea ce priveste sanatatea, igiena si mentinerea lor, astfel ca la varsta adulta sa poata iesi din tiparul parintilor lor si sa aiba o calitate mai mare a vietii si o stare de sanatate optima. In acelasi timp proiectul isi mai propune sa amenajeze un cabinet stomatologic in cadrul Fundatiei, ca apoi sa se ofere servicii stomatologice de baza, in mod gratuit tuturor beneficiarilor Fundatiei Crestine Elim.

Descriere proiect:

Obiective: 1. Proiectul nostru îşi propune pentru început evaluarea globală a stării de sănătate şi a nevoilor sociale şi educaţionale ale tuturor beneficiarilor Fundaţiei 2. crearea unei aplicaţii electronice pentru tabletă, pe care să o completeze asistenţii sociali ai Fundaţiei pe teren, în anchetele sociale pe care le fac zilnic şi care ulterior să poată fi folosită pentru cunoaşterea acurată a nevoilor sociale si educaţionale ale beneficiarilor 3. crearea unei baze de date care sa cuprinda situatia sociala, educationala si profesionala a beneficiarilor Fundatiei,care constituie apoi punct de pornire solid documentat, pentru viitoarele programe şi proiecte pe care Fundaţia doreşte să le dezvolte pentru beneficiarii ei, astfel încât nevoile reale ale acestora să fie atinse. 4. În plus, pe lângă acestă aplicaţie, ne propunem dezvoltarea unei alte aplicaţii electronice pentru computer, aplicaţie pe care medicul Fundaţiei şi stomatologul care va activa în proiect să o poată completa şi ea să cuprindă toate datele medicale şi stomatologice relevante despre fiecare subiect şi care de asemenea să poată fi utilizată pentru monitorizarea de lungă durată a dezvoltării fizice, medicale şi stomatologice a copiilor şi tinerilor beneficiari ai Fundaţiei. 5. amenajarea şi dotarea unui cabinet stomatologic în interiorul Fundaţiei, în care să presteze în mod voluntar servicii stomatologice, 2 studenţi în ultimul an al Universităţii Oradea, specializarea Stomatologie, şi 1 absolvent al aceleiaşi specializări 6. Promovarea activitatilor proiectului in presa locala, la TVR Cluj, la emisiunea "Fara prejudecati" si pe paginile de socializarea ale Fundatiei Crestine Elim si a Asociatiei Consiliaris 7. dezvoltarea unui program de educaţie pentru sănătate format din 12 sedinte a cate 90 minute, care să vizeze şi formarea unor abilităţi de igienă orală la grupul ţintă 8. oferirea de servicii de consiliere psihologică destinate desensibilizării copiilor şi tinerilor care urmează să sufere intervenţii stomatologice servicii furnizate de psihologii Asociatiei Consiliaris si psihologi voluntari ai Asociatiei. Conceptul proiectului este unul propriu Fundatie, a fost gandit si creat cu ajutorul Asociatiei Consiliaris si a pornit de la realitatea cu care beneficiarii Fundatiei se confrunta in viata de zi cu zi si de nevoile concrete pe care le au, dar pe care Fundatia in prezent nu le poate satisface, fara finantari suplimentare. Rezultatele scontate: La sfarsitul proiectului Fundatia va avea 1. o imagine clara asupra starii de sanatate si a nevoilor sociale, educationale si profesionale ale tuturor beneficiarilor sai - aproximativ 450 de beneficiari directi 2. o aplicaţie electronica pentru tabletă, care va putea furniza baze de date, evidente si fise sintetice privitoare la nevoile sociale, educaţionale şi profesionale ale beneficiarilor - aproximativ 450 beneficiari directi 3. o aplicaţie electronica pentru computer, care va putea furniza baze de date, evidente si fise sintetice privitoare la nevoile medicale şi stomatologice ale fiecarui beneficiar - aproximativ 450 de beneficiari directi 4. un cabinet stomatologic în interiorul Fundaţiei, în care vor presta în mod voluntar servicii stomatologice, 2 studenţi în ultimul an al Universităţii Oradea, specializarea Stomatologie, şi 1 absolvent al aceleiaşi specializări- aproximativ 450 beneficiari directi 5.un program standardizat de educaţie pentru sănătate care va viza si formarea unor abilităţi de igienă orală la grupul ţintă - beneficiari directi 40 de copii si 31 de tineri 6. un program de consiliere psihologică destinata desensibilizării copiilor şi tinerilor care urmează să sufere intervenţii stomatologice, sustinut de psihologii Asociatiei Consiliaris si psihologii voluntari- numarul beneficiarilor este incert si va rezulta din evaluarea starii de sanatate orala a copiilor si tinerilor.

Impact:

In urma implementării acestui proiect Fundaţia noastră va avea o bază de date completă cu toţi beneficiarii noştri, din punct de vedere a situaţiei lor sociale, profesionale şi educaţionale, bază de date care va fi utilă oricând vom scrie un nou proiect social şi din care vom putea extrage uşor diferite statistici, evidenţe şi date sintetice pe care în acest moment nu le avem. De asemenea aceste baze de date vor putea fi furnizate şi altor actori sociali cum ar fi Primăriile sau Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, Evidenţa Persoanei, etc. De asemenea în cadrul proiectului vom dezvolta şi o bază de date medicale şi stomatologice ale beneficiarilor noştri, informaţii care vor fi utile de asemenea pentru atragerea altor finanţări şi scrierea unor proiecte sociale dar şi pentru a putea monitoriza starea de sănătate generală şi stomatologică a beneficiarilor şi mai ales dezvoltarea din aceste puncte de vedere a copiilor şi tinerilor noştri. În prezent nu avem acces la aceste informaţii, ele nefiind stocate nicăieri fapt care generează o slaba capacitate de a cunoaşte situaţia medicală a fiecărui beneficiar. Programul de educaţie pentru sănătate va genera rezultate directe în ceea ce priveşte informaţiile şi abilităţile pe care cei 40 de copii şi 31 de tineri care vor participa la activităţile cuprinse în acest program le vor dobândi până la sfârşitul proiectului. Aceste informaţii şi abilităţi vor contribui la păstrarea şi sporirea stării de sănătate a fiecăruia dintre ei. Pe termen lung acest proiect va crea posibilitatea pentru 450 de persoane nevoiaşe de a beneficia de servicii stomatologice de bază, oferite gratuit de către cabinetul stomatologic al Fundaţiei, fapt care va genera în timp creşterea calităţii vieţii şi sănătăţii beneficiarilor Programul de consiliere psihologică individuală şi de grup va genera diminuarea anxietăţii copiilor faţă de medici şi mai ales faţă de stomatologi şi procedurile aplicate de către aceştia în cabinete şi conştientizarea avantajelor de a te duce la consultaţie, versus frica de medici şi dezavantajele pe termen lung create de aceasta. Prin promovarea proiectului pe canalele media si pe paginile de socializare vizam sa obtinem un efect de sensibilizare a societatii fata de nevoile populatiei sarace din localitatea Marghita si din imprejurimi si sa promovam pozitiv imaginea finantatorului Telekom dar si a Fundatiei Crestine Elim si Asociatiei Consiliaris.

Link webpage: http://www.efifadder.se/
Link facebook: https://www.facebook.com/efifadder.fce/?fref=ts
Link twitter:
Link blog: https://www.facebook.com/Asocia%C5%A3ia-Consiliaris-1560818150818586/?fref=ts